AnställdStudentDoktorand

Bli studentmedlem

Välkommen att ansöka om medlemskap hos Fackförbundet ST. Som studentmedlem är ditt medlemskap gratis och ändå fullt av förmåner!

Fast kostnad

Information om dig

Medlemsavgift

Som studentmedlem i Fackförbundet ST är medlemskapet gratis under studietiden. 

Försäkringar

När du blir studentmedlem i Fackförbundet ST ansluts du automatiskt till ett studentförsäkringspaket från Folksam. I paketet ingår studieavbrottsförsäkring, olycksfallsförsäkring, diagnosförsäkring, samt en försäkring som ger ersättning vid nära anhörigs bortgång. Försäkringarna ingår i ditt medlemskap utan extra kostnad i tre månader. Studentförsäkringspaketet är ett erbjudande och du kommer under dina tre första månader som medlem att få hem ett brev från Folksam där de erbjuder dig att fortsätta med försäkringarna till medlemspris. 

Personuppgifter

Fackförbundet ST är enligt Dataskyddsförordningen ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i denna medlemsansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten samt de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För dessa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m.m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. 

Genom att bli medlem samtycker du även till att ST kan komma att använda dina uppgifter för att genomföra analyser samt marknadsföring av STs aktiviteter och erbjudanden. ST kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Alla medlemmar har rätt att skriftligen och utan kostnad återkalla samtycket till marknadsföring, begära ett registerutdrag eller en rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Detta görs genom att du kontaktar STs kansli via medlem@st.org

ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. ST behöver därför ta del av ditt personnummer för uppdatering av adressregister och kontakt med Skatteverket. Ditt personnummer är den enda garantin för att värdehandlingar som exempelvis försäkringsbevis inte hamnar i fel händer. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga information om andra fackliga aktiviteter och tjänster är det viktigt att du meddelar ST andra eventuella adressförändringar, som exempelvis nytt mobiltelefonnummer eller mejladress. 

Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter

Om du avbryter din medlemsansökan

I samband med att du påbörjar att fylla in din ansökan sparas informationen i våra system under en tidsperiod. Väljer du att själv avbryta ansökan alternativt att något blir fel med ansökningen används inte informationen för registreringen men uppgifterna kan komma att användas för att ST vid behov kontakta dig för att klargöra om du med påbörjad ansökan haft för avsikt att bli medlem i ST eller inte. 

Utträde

Utträde ur Fackförbundet ST kan enligt stadgarna ta upp till 3 månader.