En person skriver under en särskild visstidsanställning

Vad är särskild visstidsanställning?

Publicerad: 2023-09-04

En särskild visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning. Den kan tillämpas utan något särskilt skäl från arbetsgivarens sida – och används ofta vid arbetstoppar eller tillfälliga projekt. Det är vanligen särskild visstidsanställning som avses när någon pratar om ”inhopp” eller ”projektanställning”. Här förklarar Fackförbundet ST hur särskild visstidsanställning fungerar.

Varför skapades särskild visstidsanställning? 

En viktig punkt i Januariavtalet, som regeringen Löfven och samarbetspartierna enades om 2019, var att arbetsrätten skulle ses över. I första hand skulle arbetsmarknadens parter få chansen att komma överens, vilket också skedde.

I dessa förhandlingar fick vi inom facket bland annat gehör för att antalet otrygga anställningar måste minska – därför skapades särskild visstid. I och med denna anställningsform halverades nämligen kraven för inlasning, alltså att få sin visstid omvandlad till en tillsvidareanställning. 

Hur blir jag inlasad med en särskild visstidsanställning? 

Det krävs sammanlagt 12 månaders anställningstid under en femårsperiod för att du ska få en tillsvidareanställning automatiskt. Normalt sett kan du räkna med att din arbetsgivare har bra koll på din anställningstid, men om de skulle räkna fel eller missa något gäller din tillsvidareanställning ändå.

Gör du många korta inhopp kan det ta väldigt lång tid att ”samla ihop” 12 månaders anställningstid. Därför finns en särskild regel som säger att den som gör tre eller fler arbetspass under en månad får räkna tiden mellan inhoppen som anställningstid. 

Vad gäller om jag blir uppsagd eller vill säga upp mig?

Har ni slutit ett avtal om särskild visstid som gäller under en specificerad tid går det generellt sett inte att häva avtalet i förtid – varken för dig eller arbetsgivaren. Det spelar då ingen roll om det avser en veckas eller ett års anställning. Det vanligaste är dock att du anställs med formuleringen ”tills vidare, dock längst till”. Då kan du både säga upp dig och bli uppsagd, men med uppsägningstid. Arbetsgivaren måste dock, precis som vid en tillsvidareanställning, ha sakliga skäl för en uppsägning. 

Dina rättigheter som anställd med särskild visstid

 • Arbetsgivaren ska informera dig om lediga tillsvidareanställningar. I vissa fall kan du ha rätt till återanställning efter visstidsanställningens slut. 
 • Arbetsgivaren får inte ge dig sämre löne- eller anställningsvillkor än dina tillsvidareanställda kollegor.
 • Om du varit anställd i en särskild visstid i mer än 9 månader under de senaste tre åren måste arbetsgivaren ge dig besked om du inte får fortsätta senast en månad innan anställningstiden går ut. Om de missar det innebär det inte att du får tillsvidareanställning, däremot kan du ha rätt till ett mindre skadestånd. 
 • Om du inte får jobba kvar och har en uppsägningstid så har du under denna rätt till skälig ledighet för att söka jobb. 

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss