Två personer skriver under ett kontrakt

Inlasning – vad gäller för mig?

Publicerad: 2022-10-03

Den 1 oktober 2022 började nya regler gälla i lagen om anställningsskydd, LAS. Två större förändringar är att allmän visstidsanställning inte finns kvar och att det nu är enklare att bli inlasad – för vissa. Läs mer och se hur just du påverkas.

Om ändringarna i LAS

Ändringarna i LAS är en följd av Januariavtalet, som regeringen Löfven och samarbetspartierna enades om 2019. De nya reglerna ger arbetsgivarna ökad flexibilitet och förutsägbarhet. I gengäld får arbetstagarna bland annat förbättrade möjligheter till inlasning – alltså att en tidsbegränsad anställning omvandlas till en tillsvidareanställning. Men denna förbättring gäller inte alla.

  1. Om du har en allmän visstidsanställning som fortsätter efter 1 oktober 2022

  Din anställning löper på precis som innan och därmed i enlighet med de gamla LAS-reglerna. Du behöver med andra ord fortfarande uppnå mer än sammanlagt två års anställningstid under fem år för att bli inlasad.

  Vad händer ifall du inte blir inlasad denna gång – och samma arbetsgivare vill anställa dig på motsvarande sätt igen? Då kan det bara bli genom särskild visstid. Men för att bli inlasad genom den särskilda visstidsanställningen gäller i detta fall speciella övergångsregler. Du får nämligen bara tillgodoräkna dig tid från din allmänna visstidsanställning från 1 mars 2022.

  2. Om du har ett vikariat

  Reglerna för vikariat har inte förändrats i LAS. Det krävs alltså fortfarande mer än sammanlagt två års arbetstid under fem år för att bli inlasad genom ett vikariat.

  3. Om du har en särskild visstidsanställning

  Med de nya LAS-reglerna försvinner anställningsformen allmän visstid och ersätts med särskild visstid. En avgörande skillnad är att särskild visstid bara kräver mer än sammanlagt 12 månaders anställningstid under fem år för att du ska kvalificera dig för inlasning. Det är en halvering mot tidigare.

  Ytterligare en förbättring gäller dem som gör många korta inhopp, eftersom det nu är lättare att ”samla” anställningstid för inlasning. Numera får den som gör tre eller fler arbetspass under en månad nämligen räkna tiden mellan inhoppen som anställningstid. Tidigare räknades bara tiden för själva arbetspassen.

  4. Om du har en statlig visstidsanställning

  En statlig visstidsanställning regleras inte i LAS, utan i ett avtal mellan fack och arbetsgivare. Statlig visstid skapades utifrån särskilda behov på arbetsgivarsidan och är därför utformad för att kunna pågå i upp till två år utan att leda till tillsvidareanställning. Däremot får du tillgodoräkna dig upp till sex månaders anställningstid till din ”pott” för inlasning – om du sedan får en annan tidsbegränsad anställning. Detta gäller om du inom 180 dagar får ett vikariat eller en särskild visstidsanställning hos samma arbetsgivare.

  5. Om du jobbar som konsult

  Jobbar du ute hos kund för ett bemanningsföretag kan du inte inlasas hos kunden, däremot kan du få rätt till ett jobb där. Detta regleras i uthyrningslagen. Har du jobbat som konsult hos samma kund i mer än två år under en treårsperiod ska de erbjuda dig en tillsvidareanställning. De har dock rätt att kringgå detta genom att betala dig två månadslöner.

  Bra att veta

  • Du kan inte räkna ihop anställningstiderna från olika anställningsformer för att bli inlasad. Den ovanliga anställningsformen statlig visstid är till viss del ett undantag (se ovan).
  • Statlig visstid är inte den nya standardformen för tidsbegränsade anställningar inom staten, utan ska bara användas i vissa speciella sammanhang. I normalfallet ska särskild visstid eller vikariat användas.
  • Vid vikariat och särskild visstid gäller inlasningsregeln att du ska ha fått din sammanlagda anställningstid under max fem år. Den begränsningen gäller dock inte om du har haft flera olika tillfälliga anställningar i följd (med högst sex månaders mellanrum).
  • Ändringarna i LAS trädde i kraft den 30 juni 2022 men började tillämpas först den 1 oktober samma år.

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss