Anställningstrygghet - så fungerar den

Publicerad: 2022-04-11

|Uppdaterad: 2023-12-05

För dig som arbetar i Sverige är anställningstryggheten en av de viktigaste rättigheter som du erhåller. Anställningstryggheten regleras i mångt och mycket i LAS, lagen om anställningsskydd. Här reder Fackförbundet ut hur LAS samt in- och utlasning fungerar.