Anställningstrygghet - så fungerar den

Publicerad: 2022-04-11

|Uppdaterad: 2023-12-05

För dig som arbetar i Sverige är anställningstryggheten en av de viktigaste rättigheter som du erhåller. Anställningstryggheten regleras i mångt och mycket i LAS, lagen om anställningsskydd. Här reder Fackförbundet ut hur LAS samt in- och utlasning fungerar.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss