Vad innebär ändringarna i LAS?

Publicerad: 2022-05-17

|Uppdaterad: 2023-09-04

Den 1 oktober 2022 började flera viktiga ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd, att tillämpas. Lagen kompletteras av avtal mellan fack och arbetsgivare. Här reder vi ut de viktigaste ändringarna i lag och avtal.

Förändringarna kan delas in i två delar:

  • Lag: Ändringar i anställningsskyddet, framför allt i lagen om anställningsskydd (LAS).
  • Avtal: Fack och arbetsgivare har träffat nya kollektivavtal som kompletterar och i vissa fall ersätter lagen.

Bakgrund till ändringarna i LAS

I samband med valet 2018 slöts ett avtal mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet – januariavtalet. En av punkterna i avtalet sa att arbetsrätten skulle moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad.

Förutom att en utredning tillsattes om förändring av lagen angavs att om arbetsmarknadens parter kunde träffa en överenskommelse som gav ökad flexibilitet skulle regeringen i stället lägga lagförslag i linje med det.

Arbetsmarknadens parter på den privata sidan kom överens om ett förslag på ny lag och detta förslag kom mycket riktigt att röstas igenom av riksdagen. De nya lagreglerna började tillämpas den 1 oktober 2022.

För dig som är privat anställd

Arbetsmarknadens parter inom den privata sektorn med PTK, LO och Svenskt Näringsliv i spetsen enades om ett avtal som kallas ”Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd”. Avtalet är en del av det som kallas för Trygghetsöverenskommelsen. Avtalet kompletterar och i vissa fall ersätter bestämmelserna i lag. Avtalet innebär bland annat att arbetsgivarna får större möjligheter att välja vilka anställda som ska få stanna på jobbet vid arbetsbrist. Arbetstagarna å sin sida får större möjligheter till betald kompetensutveckling mitt i livet.    

Läs mer om den privata trygghetsöverenskommelsen och vad som gäller för Fackförbundet STs bolagsanställda medlemmar.

För dig som är statligt anställd

Arbetsmarknadens parter inom den statliga sektorn såg ett behov av att anpassa de nya lagreglerna till de särskilda förutsättningarna inom statlig sektor. Fackförbundet ST förhandlade därför med Arbetsgivarverket genom OFR/S, P, O och tillsammans med Saco-S och SEKO. Avtalet som förhandlades fram innebär i korthet större anställningstrygghet och att du som är statligt anställd kan vidareutbilda dig mitt i livet och samtidigt behålla en stor del av din lön. Läs mer om den statliga trygghetsöverenskommelsen och vad som gäller för våra statligt anställda medlemmar här.