Fackförbundet STs arbete ger rekordstort fackligt engagemang inom spårtrafiken

Publicerad: 2024-07-03

Nyhet Våren 2024 blev en succé för det fackliga engagemanget inom Stockholms spårtrafik. Tack vare Fackförbundet STs centrala och lokala fackliga arbete valdes hela 27 nya skyddsombud in i juni – ett rekord som innebär en stor vinst för medarbetarnas arbetsmiljö och passagerarnas säkerhet.

De senaste åren har arbetsmiljön på Stockholms tågtrafik fått stor uppmärksamhet, särskilt efter att Stockholms regionpolitiker och företaget MTR beslutade att avveckla tågvärdarna på pendeltågen. Beslutet ledde till ensamarbete, vilket ökat både arbetsmiljöproblemen och säkerhetsriskerna för passagerarna ombord på tågen.

På Fackförbundet ST har vi arbetat intensivt med frågan, både juridiskt och direkt på arbetsplatserna – något som gett effekt och skapat både engagemang och nyfikenhet på det fackliga arbetet.

Det visade sig inte minst under våren 2024, där så många som 27 nya skyddsombud valdes in på den nybildade avdelningen ”Stockholmståg”.

Gediget arbete av skyddsombuden

Nuru Magram är huvudskyddsombud och gläds åt det stora engagemanget som vuxit fram. Enligt henne är det en direkt effekt av det gedigna fackliga arbete som gjorts under de senaste åren.

Jag och skyddsombuden under mig har gjort ett stort arbete under 2022 och 2023 för att förbättra arbetsmiljön får våra medarbetare. Och det var nog framför allt när arbetsmiljön markant försämrades med avvecklingen av tågvärdarna som intresset för det fackliga arbetet ökade. Det blev tydligt att det är som skyddsombud ”you can make a difference”, säger hon.

Nuru Magram

På vilket sätt märktes det?

Många fler engagerade sig och stöttade skyddsorganisationen. De förstod äntligen vikten av att vara fler. För trots allt så är man starkare ju fler man är! 2022 och 2023 var det jättesvårt att få folk att vilja bli skyddsombud men nu äntligen ser vi otroliga siffror och jag kan inte bli annat än glad och otroligt ödmjuk, säger Nuru Magram.

Vad betyder det ökade engagemanget för dig?

För mig personligen, som haft så många långa dagar och sömnlösa nätter, så känns det väldigt bra. Detta är kvittot för mig på att mitt arbete burit frukt. Det är den största belöningen. Men det är också en fröjd att så många vill bli en del av gänget, alltså skyddsorganisationen, säger Nuru Magram.

Ökad trygghet för medlemmarna

Det stora antalet skyddsombud kommer innebära många förbättringar för Fackförbundet STs medlemmar.

Att vara fler innebär såklart fler röster som står upp för våra medlemmars sak. Det signalerar också styrka och nu kan vi avlasta varandra på ett bättre sätt. Detta innebär att fler är på plats hela tiden. Vår verksamhet är igång 24/7 och nu kommer det alltid finnas ett skyddsombud att vända sig till, säger Nuru Magram och fortsätter:

Ibland glömmer vi att skyddsombud är människor som sitter på dubbla stolar. Så att vi blir fler är framför allt positivt för oss som organisation, men även för arbetsgivaren som också alltid kommer ha ett skyddsombud att kontakta vid frågor om arbetsmiljön.

Jennyfer FloresJennyfer Flores

Jennyfer Flores, lokförare och nytt skyddsombud på Stockholmståg

Varför ville du bli skyddsombud?

Jag ville bli skyddsombud för att jag brinner för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön på vår arbetsplats. Jag ser det som en möjlighet att verkligen göra skillnad och skapa en tryggare och mer trivsam arbetsmiljö, speciellt efter allt som vi på pendeln har fått vara med om och är med om. 

Som skyddsombud får man chansen att vara en röst för medarbetarna och arbeta proaktivt med att förebygga olyckor och hälsorisker.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll?

Jag ser fram emot att få utbildning och verktyg för att kunna identifiera och åtgärda risker samt att få samarbeta med både ledning och personal för att hitta de bästa lösningarna.

Rollen innebär också ett ansvar och en möjlighet att påverka beslut som rör arbetsmiljön, vilket jag ser som en spännande och utmanande uppgift. Att vara skyddsombud innebär att jag kan bidra till en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och uppskattade.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss