ST tar strid för säkerheten på pendeltågen

Publicerad: 2023-03-02

Pressmeddelande Efter Region Stockholm och Trafikförvaltningens beslut att gå vidare med borttagandet av tågvärdarna på pendeltågen väcker nu Fackförbundet ST tvist mot arbetsgivaren MTR för två fall av hindrande av skyddsombud.

Det senaste fallet gäller just den externa utredningen som Trafikförvaltningen gav konsultfirman WSP i uppdrag att göra, och som legat till grund för beslutet om borttagandet av tågvärdarna.

Vid den externa utredningen som WSP genomfört har inte skyddsombuden erbjudits möjlighet att medverka, trots påtryckningar. Skyddsombud har enligt Arbetsmiljölagen långtgående rätt att samverka i alla frågor som rör hanteringen av arbetsmiljön på arbetsplatsen.  

I ett mail till ST svarade Trafikförvaltningen att MTR ensidigt tillhandahållit material till utredarna: 

”Eftersom det är MTR som arbetsgivare och järnvägsföretag som har ansvaret för arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet är det MTR som tagit fram allt material och underlag som WSP behöver i granskningsprocessen.” 

– Att en arbetsgivare underlåter att ta med skyddsombuden i hanteringen av processer som har stor påverkan på arbetsmiljön är ett brott mot Arbetsmiljölagen. När det kommer till just hantering av ensamarbete kan en underlåtelse att samverka med skyddsombuden innebära att det döljs risker i arbetsmiljön som kan utgöra en stor fara för de som utför arbetet. Detta kan vi inte acceptera, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln. 

Fackförbundet uppmanar även Region Stockholm och Trafikförvaltningen att än en gång pausa borttagandet av tågvärdarna i PTU-projektet till dess att frågan om legitimiteten i hanteringen av utredningarna kunnat fastställas.  

– En säker arbetsmiljö på pendeltågen är nära förknippat med en säker resa för resenärerna. Detta är något vi på ST Pendeln vill fortsätta att medverka till, säger Roger Delin. 

Anders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet STAnders Maxson, press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Anders Maxson

Press- och opinionsansvarig Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss