Person läser om märket

Märket blev 7,4 % - men vad innebär det för ditt lönesamtal?

Publicerad: 2023-04-11

Nyhet Det pratas mycket om att industrifacken och arbetsgivarna kommit överens om ett nytt märke. Men vad innebär det egentligen? Här går vi igenom vanliga frågor kopplade till det nya märket och hur det påverkar din löneutveckling.

Märket sätts inom industrin och fungerar normerande för löneutvecklingen på arbetsmarknaden generellt. Det brukar kallas för starten på avtalsrörelsen och märket styr hur stora löneökningarna blir på totalen. 

Du som jobbar på en statlig myndighet och är medlem i Fackförbundet ST omfattas av våra avtalsförhandlingar som startar i höst. Då förhandlas just ditt avtal, på din arbetsplats. I de förhandlingarna kommer märket vara ett riktmärke, men det är resurserna på din arbetsplats som styr förutsättningarna för ditt nästa lönesamtal. Förhandlingarna för dig som jobbar på ett statligt bolag sker nu under våren.

STs förhandlare på central och lokal nivå gör allt för att förutsättningarna för ditt lönesamtal ska vara så goda som möjligt.  

Industrins avtal om märket innebär 4,1 % löneökningar under första året och 3,3 % under andra. Det är den högsta nivån på 25 år, det vill säga sedan industriavtalets start.  

Varför gäller avtalet i två år? Är det bra eller dåligt?

Ett tvåårigt avtal är en vinst sett ur vårt förhandlingsperspektiv. Arbetsgivarparten ville ha ett treårigt avtal, men det ville inte facken gå med på och lyckades förhandla ner det till två år.  

Med ett tvåårigt avtal kommer fördelar men också risker. Därför går det inte riktigt att säga  om avtalslängden är ensidigt positiv för vår del. Avtalet är utformat för att ta höjd för ett fortsatt utmanande ekonomiskt läge och ligger därför även under år två på en högre nivå för löneökningar, det vill säga 3,3 %, tidigare har det legat på ca 2,5 %. 

Förutsättningarna för att komma tillbaka till så kallade reallöneökningar så fort som möjligt är därmed goda, förutsatt att inflationen går ner till lägre nivåer än idag. Men om inflationen fortsätter ligga på den nivå det gör nu, eller öka, så innebär det ett fortsatt utmanande läge med fortsatta reallönesänkningar. 

I grunden ger dock ett tvåårigt avtal stabila och förutsägbara förutsättningar för reallöneökningar och är en vinst gentemot arbetsgivarnas yrkande på tre år.

Avtal på två år är också att föredra över avtal på ett år. Då finns mer tid att påverka andra frågor som har stor betydelse för dig som medlem såsom exempelvis arbetsmiljöfrågor, arbetstid och anställningstrygghet. Med en kortare avtalsperiod hinner vi knappt avsluta förhandlingarna innan nästa ska starta.

Varför inte löneökningar som matchar inflationen? 

Att matcha löneökningar med inflationen har ur ett historiskt perspektiv visat sig påverka dig som löntagare negativt. Under en lång period på 80- och 90-talet gjordes just detta – facken jagade inflationen med höjda löner vilket ledde till en ond spiral där priserna bara fortsatte öka och individens ekonomi aldrig kom ikapp. 

Så trots att lönerna blev högre och högre, i vissa fall uppåt 10-15 %, så åts ökningen upp av en fortsatt stigande inflation och höjda räntor. I själva verket blev det alltså ingen löneökning alls utan tvärtom en minskning.  

Facken behöver därför, gemensamt med arbetsgivarparten på arbetsmarknaden, ta ansvar för att denna onda spiral inte ska uppstå igen. Att hålla nere löneökningarna och låta löntagarnas plånböcker minska i inflationen kan såklart upplevas som orättvist. Men i själva verket är det en strategi för att uppnå det motsatta. Tanken är att du ska få bättre förutsättningar för långsiktigt god privatekonomi och levnadsstandard.

Vad är det för speciellt med årets avtalsrörelse?

Årets avtalsrörelse påverkas i högsta grad av den höga inflationen och det osäkra läge vi befinner oss i just nu. Eftersom prognoserna för hur länge inflationen kommer pågå hela tiden flyttas framåt är det svårt att förutsäga något om framtiden. Det försvårar för oss, fackförbunden, då det blir komplicerat att veta om våra krav ligger på rätt nivå.

Men oavsett det svåra läget så kommer ST gå in med full styrka i förhandlingsrummet. Vi kommer ta ansvar för att anställda inom staten ska ha de bästa möjliga villkoren. Det tummar vi aldrig på. Vi har visat förhandlingsstyrka i utmanande tider förut och det kommer vi göra igen i den här avtalsrörelsen.

Vad händer nu - när får jag min nya lön?

Invänta de lokala förhandlingarna på din arbetsplats. Det är först då avtalen bestäms för dig som jobbar i staten eller i bolag på statligt uppdrag. Men var gärna med oss hela vägen i avtalsrörelsen - vi kommer att hålla dig uppdaterad löpande om vad som händer. Så läs våra nyhetsbrev, följ oss i våra sociala medier och kolla in på webben där vi samlar alla uppdateringar om avtalsrörelsen. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss