Kaffeplantage i Colombia

Fairtrade

Publicerad: 2023-10-17

Fairtrade är en produktmärkning som bygger på att förbättra villkoren för anställda och odlare. Fackförbundet ST är medlem i organisationen och arbetar ständigt med att sprida information med syfte att öka kännedomen och kunskapen om Fairtrade.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade får småskaliga producenter möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, på bättre villkor och genom långsiktiga handelsavtal. Fairtrade certifieringen innebär att varor är producerade med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. 

Som fackförbund är vårt uppdrag att arbeta för bra villkor på arbetsplatsen. För Fackförbundet ST är det en självklarhet att stötta initiativ som syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren även på andra håll i världen. 

Hur kan du bidra till en rättvis handel? 

  • Uppmana din arbetsplats till hållbara inköp och se till att ni köper in Fairtrade-produkter som kaffe, te, socker, bananer, choklad till fikarummet. 
  • Ta initiativ till Fairtrade-fika på jobbet eller hemma. 
  • Delta i Fairtrade Challenge: https://fairtradechallenge.se/
  • Var en medveten konsument - dina köpbeslut har betydelse för andras arbetsvillkor. 
  • Lär dig mer via Fairtrade hemsida, där du finner mer info om organisationen, produkterna och den webbaserade ambassadörsutbildningen för den som vill bli Fairtrade-ambassadör. 
  • Sprid kunskap genom att utbilda dig till att bli Fairtrade-ambassadör. 

Vill du veta mer om Fackförbundet STs hållbarhetsarbete?

Fackförbundet ST arbetar för förverkligandet av Agenda 2030 världens globala hållbarhetsmål, inte minst mål 8 om anständiga arbetsvillkor.