En grupp människor har ett möte

Fackförbundet STs internationella samarbetsprojekt

Publicerad: 2022-04-18

|Uppdaterad: 2024-01-26

Genom våra samarbetsprojekt vill vi stödja uppbyggnaden av demokratiska organisationer som kan stå upp för mänskliga rättigheter och en fredlig och demokratisk samhällsutveckling.

I projekt på flera håll i världen stöttar ST uppbyggnaden av starka fackförbund. Vi vill på så sätt bidra till stärkandet av mänskliga rättigheter, en mer demokratisk och fredlig utveckling och minskandet av fattigdom. 

Våra utvecklingssamarbeten utgår från två fokusområden 

  • Mänskliga rättigheter i arbetslivet med utgångspunkt i ILOs kärnkonventioner och särskilt fokus på ILO-konventionerna om diskriminering och lika lön.
  • Demokrati och inflytande

Inom ramen för utvecklingsprojekten bidrar vi i arbetet med att uppnå FNs globala utvecklingsmål, framförallt mål 5 om jämställdhet och kvinnors egenmakt och mål 8 om anständiga arbetsvillkor.

Våra samarbetsprojekt

Alla våra samarbetsprojekt genomförs med stöd från Sida och Union to Union.

Ukraina – facklig förnyelse och stöd till unga ledare

Sedan 2006 har Fackförbundet ST samarbetat med det ukrainska förbundet för statsanställda, State Employees Union of Ukraine (SEUU). Syftet har varit att stötta SEUU med att modernisera och stärka sin organisation, och att öka ungas inflytande i förbundet. Vi har genom projektet hjälp till att bygga upp en ny facklig utbildningsverksamhet som bidragit till en förnyelse och modernisering av vårat partnerförbund. Sedan kriget bröt ut stöttar vi även våra ukrainska kollegor med humanitära insatser, insamlingar och unga fackliga ledare få sina röster hörda av omvärlden.

Läs mer om Fackförbundet STs arbete i Ukraina

Turkiet - kamp för jämställdhet och grundläggande fackliga rättigheter

Utvecklingsprojektet i Turkiet handlar om att försvara grundläggande fackliga rättigheter och kvinnors rättigheter i offentlig sektor. Projektet sker i samarbete med federationen KESK som organiserar fria fackförbund i offentlig sektor. Turkiet bedöms enligt världsfacket ITUCs globala rättighetsindex vara en av de tio värsta länderna gällande repression i arbetslivet. Genom vårt samarbete utbildas fackliga kollegor för att bättre kunna försvara sina fackliga rättigheter och motverka könsdiskriminering. Vi arbetar också med att uppmärksamma orättvisa rättsprocesser vars syfte är att tysta de fria fackförbundens röster.

Mellanöstern och Nordafrika – stöd till kvinnligt ledarskap

STs projektverksamhet i Mellanöstern och Nordafrika sker i samarbete med PSI (Public Services International) och riktar sig till PSIs medlemsförbund i regionen. Målet med projektet är att stärka kvinnliga ledare i fackförbund i Algeriet, Egypten, Irak, Jordanien, Libanon, Marocko, Palestina och Tunisien. Vi har genom detta samarbete lyckats öka andelen kvinnor i ledarposition i samtliga länder. Projektet fokuserar också på att stärka förbundens förmågor att adressera strukturell diskriminering i arbetslivet och samhället i stort.

Flyktingars mänskliga rättigheter och tillgång till offentlig service

Tillsammans med svenska förbunden Vision, Kommunal, Vårdförbundet och ASSR och vår globala PSI bedriver vi ett regionalt projekt i Libanon, Tunisien och Algeriet. Syftet är att stärka flyktingar mänskliga rättigheter i länderna och stärka deras förutsättningar att organisera sig och få tillgång till offentlig service. Genom projektet har flera av förbunden vi samarbetar utvecklat sina stödinsatser för att skydda flyktingar och migranters mänskliga rättigheter och motverka främlingsfientlighet.

Finansiering

En stor del av arbetet finansieras med bidrag från Union to Union. Flera av projekten vi är delaktiga i sker även i samarbete med den globala fackliga organisationen för offentliga tjänster PSI. De för samman 700 olika fackförbund i 154 länder världen över.

Genom att vara en del av det globala nätverket som fackliga organisationer utgör kan vi nå ut till människor i alla delar av världen.