ST Pendeln stoppar MTRs planering för ensamarbete på pendeltågen

Publicerad: 2022-01-27

Pressmeddelande Skyddsombud från ST på pendeltågen i Stockholm har lagt ett formellt skyddsstopp för planerna på att införa ensamarbete. Anledningen är att ensamarbete strider mot ett tidigare regeringsbeslut som förbjuder pendeltågen från att köras med bara lokförare ombord.

Operatören MTR förnekar att regeringsbeslutet fortfarande gäller, vilket nu får STs skyddsombud att agera.

Förra måndagen meddelade ST Pendeln arbetsgivaren MTR att man anser att regeringsavgörandet från 2006 som förbjuder ensamarbete fortfarande är i kraft, och att det därmed inte är möjligt att köra tågen med enbart lokförare ombord. MTR å sin sida förnekade att det skulle finnas juridiska hinder för att ersätta tågvärdarna med kameraövervakning.

— Eftersom inte arbetsgivaren verkade intresserad av att lyssna på oss så lägger våra skyddsombud därför ett skyddsstopp för ensamarbete, som även inbegriper planering, säger ST Pendelns ordförande Roger Delin.

Skyddsombudsstoppet kan inte ensidigt hävas av arbetsgivaren utan ärendet kommer nu att bli föremål för en inspektion av Arbetsmiljöverket.

Planerna för att införa ensamarbete initierades av Region Stockholm som i somras fattade beslut om att undanta kravet på MTR att ha tågvärdar ombord på pendeltågen. Istället ville trafiknämnden avsätta pengar för MTR att installera kameror på pendeltågen som ska övervaka på- och avstigning. MTR motiverar nu kameraövervakningen med att den kan ersätta tågvärdarnas funktion när det gäller säkerhet och trygghet på tågen. Men i beslutsunderlaget från Region Stockholm beskrevs syftet med kameraövervakningen enbart utifrån att det underlättar på- och avstigning på pendeltågen.

— Men det är just säkerheten som våra skyddsombud och även det tidigare regeringsbeslutet fokuserar på. Region Stockholm måste förstå att de fattat ett beslut som strider mot såväl Arbetsmiljölagen som mot ett regeringsbeslut, men än så länge verkar de inte ha insett det, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss