OFR/S, P, O – Offentliganställdas förhandlingsråd

Publicerad: 2022-03-31

|Uppdaterad: 2023-02-03

Inom OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, finns en sammanslutning för det statliga förhandlingsområdet, OFR/S,P,O. Dess uppgift är att utöva förhandlings-, avtals- och konflikträtten gentemot deras motpart Arbetsgivarverket.

OFR/S,P,O ansvarar för de centrala förhandlingarna med Arbetsgivarverket och tecknar de centrala kollektivavtalen som gäller för samtliga förbundsområden som ingår i OFR/S,P,O. Exempel på sådana avtal är Ramavtal om löner (RALS), allmänt villkorsavtal samt pensionsavtal

OFR/S,P,O har tillsammans ungefär 100 000 medlemmar och är den fackliga part som företräder flest medlemmar inom staten. I OFR/S,P,O ingår sju självständiga förbund. 

Förbund som ingår i OFR/S,P,O  

 • Fackförbundet ST  
 • Försvarsförbundet 
 • Ledarna  
 • Sveriges Lärare  
 • Vårdförbundet 
 • Polisförbundet 
 • TULL/KUST 
 • Officersförbundet 
 • Reservofficersförbundet 

Dessa förbund är organiserade i tre förbundsområden som utgör OFR/S,P,O.  

 • Statstjänstemän  
 • Poliser 
 • Officerare 

Styrelse för OFR/S,P,O 

Förbundsordföranden i det största förbundet inom respektive förbundsområde ingår i styrelsen. Styrelsen har ett beredande organ bestående av förhandlingscheferna i respektive största förbund. För att kunna fatta beslut om att träffa ett kollektivavtal behöver styrelsen vara enig. Inför att beslut tas i styrelsen bereds det inom respektive förbundsområde. 

De tre statliga förbundsområdena 

Varje förbundsområde har sina egna stadgar som styr verksamheten och bestämmer hur förbundsområdesstyrelsen ska utses. Styrelsen utgörs av förbundsrepresentanter som leder förbundsområdets verksamhet. Varje område har också en förhandlingsdelegation bestående av förbundsrepresentanter.  

S – statstjänstemän 

 • Fackförbundet ST
 • Försvarsförbundet
 • Ledarna
 • Sveriges Lärare
 • Vårdförbundet 

P – poliser 

 • Polisförbundet
 • TULL-KUST 

O – officerare 

 • Officersförbundet
 • Ledarna
 • Reservofficersförbundet