formgiven bild av två personer som skakar hand

Startskottet för förhandlingar om den nya Trygghetsöverenskommelsen

Publicerad: 2022-02-24

Nyhet Fackförbundet ST börjar förhandla om avtalen som på den statliga sidan kommer komplettera de ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd, som kommer att sjösättas under sommaren 2022.

28/6-22: Avtal färdigt!

Efter långa förhandlingar har vi landat i ett avtal som kompletterar ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) för dig som jobbar statligt. Ändringarna börjar gälla den 1 oktober 2022.

Läs mer här.

  I samband med valet 2018 kom regeringen och samarbetspartierna överens om att göra ändringar i LAS, lagen om anställningsskydd. Dessa ändringar har kallats för den största förändringen på svensk arbetsmarknad sedan Saltsjöbadsavtalet

  Nu är det dags för Fackförbundet ST att börja förhandla om de avtal som inom staten reglerar villkoren för de statligt anställda. Syfte är att anpassa LAS-ändringarna till statens villkor. Mot den här bakgrunden har Fackförbundet ST några specifika krav. 

  Fackförbundet STs viktigaste frågor för statligt anställda medlemmar

  Samma förutsättningar för vidareutbildning 

  Statligt anställda ska ha samma förutsättningar som privata tjänstemän att få vidareutbilda sig mitt i livet med god ekonomisk kompensation. Den nya lagen om anställningsskydd ger 80 procent av lönen under ett år för en anställd som vidareutbildar sig mitt i livet. Men detta gäller bara för anställda med en månadslön på upp till 25 000 kronor i månaden. ST vill att även de med högre löner ska få 80 procent av sin lön om de väljer att studera vidare.  

  Kompensation för statens särskilda anställningsvillkor   

  En stor del av den nya överenskommelsen och de avtal som är tecknade på den privata sidan gör att det blir lättare för arbetstagare att bli tillsvidareanställda efter en visstidsanställning eller ett vikariat. STs medlemmar inom staten kommer inte att få den effekten eftersom det i staten finns regeln om “förtjänst och skicklighet” som innebär att det vid alla tillfällen är den med bäst kvalifikationer som ska få en tjänst, inte den som arbetat ett visst antal månader. Detta behöver våra medlemmar kompenseras för genom att de många olika formerna för visstidsanställning inom staten ses över. 

  Statliga anställningar ska vara trygga anställningar 

  ST vill också öka anställningstryggheten vid omlokaliseringar så att de som inte vill följa med vid en myndighetsflytt ändå ska omfattas av omställningsstödet. Dessutom behöver vi se till att säkerhetsklassningar inte används som ett sätt att göra sig av med obekväma anställda. 

  "Vi kan inte ha statliga tjänstemän som hela tiden är oroliga för sin anställning, då kommer våra medlemmar att tystna och sluta påtala oegentligheter på svenska myndigheter och så kan vi inte ha det. Statliga avtal ska vara bäst på svensk arbetsmarknad"

  Åsa Erba Stenhammar, Fackförbundet STs förhandlingschef

  Bakgrundsinformation: varför ändras LAS?

  Detta har hänt

  I samband med valet 2018 slöts ett avtal mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet – Januariavtalet. I avtalet krävde Centern att arbetsrätten skulle reformeras för att ge större flexibilitet för arbetsgivarna och detta blev en av punkterna i det avtal som partierna skrev under. Lagen om anställningsskydd skulle ändras och samtidigt skulle även avtal mellan fack och arbetsgivare omförhandlas för att både arbetsgivare och arbetstagare skulle få fördelar av den reformerade arbetsrätten. Den nya lagen kommer att börja gälla i juni 2022. 

  Avtalet klart för privat sektor

  De privata tjänstemännens fackförbund med Unionen i spetsen har förhandlat klart med arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och kommit fram till ett nytt avtal som ska komplettera nya LAS. Båda parter har fått kompromissa för att få igenom sina viktigaste krav. Arbetsgivarna får lättare att välja vilka anställda som ska få stanna på jobbet vid arbetsbrist och får mer förutsägbara kostnader vid tvister. Arbetstagarna å sin sida får lättare att få tillsvidareanställningar och bra möjligheter till betald kompetensutveckling mitt i livet.  

  Läs mer om den privata trygghetsöverenskommelsen och vad som gäller för STs bolagsanställda medlemmar.

  Förhandlingar för statlig sektor

  Den privata sektorn är alltså klara med sina avtal som kompletterar den nya lagen och nu i mars börjar förhandlingarna mellan facken på den statliga sidan och Arbetsgivarverket. ST är med och förhandlar tillsammans med OFR/SPO, Saco-S och SEKO.

  ST har tryckt på för att börja förhandlingarna om villkoren för staten tidigare men fått nej från Arbetsgivarverket. Redan i avtalsrörelsen 2020 hade ST som krav att Arbetsgivarverket skulle förhandla med facken på den statliga sidan för att anpassa våra avtal till den nya lagen. Nu, två år senare är det äntligen dags att påbörja förhandlingarna. 

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss