Nuru Magram, huvudskyddsombud ST Pendeln

Skyddsombud ger inte upp om kampen mot ensamarbete på pendeln

Publicerad: 2022-12-12

Nyhet Planerna på att fasa ut tågvärdarna ombord på Stockholms pendeltåg har pausats tillfälligt. Nu hoppas huvudskyddsombudet Nuru Magram att arbetsgivaren och Trafiknämnden ska backa helt från beslutet och att lokförarna slipper det överhängande hotet om ensamarbete en gång för alla.

2021 beslutade trafiknämnden i Region Stockholm att man ville avskaffa tågvärdarna på pendeltågen och ersätta dem med övervakningskameror. Operatören MTR har sedan dess arbetat för att genomföra förändringen. Efter att skyddsombuden och de lokala facken under lång tid påtalat arbetsmiljörisken med förändringen gav Arbetsmiljöverket i november 2022 MTR ett föreläggande om vite. Kravet är att arbetsgivaren måste göra en ordentlig riskanalys tillsammans med skyddsorganisationen. Nuru Magram är tågvärd och huvudskyddsombud inom ST pendeln:

– Jag tycker det är fantastiskt att Arbetsmiljöverket har kommit fram till det här beslutet. För första gången ställer man krav på att det ska göras en ordentlig riskanalys och att vi i skyddsorganisationen ska vara delaktiga. Men det är fortfarande mycket kvar att göra.

De planerade förändringarna innebär att lokföraren blir ensam ombord på tåget och får i uppdrag att övervaka av- och påstigning med hjälp av en skärm. Lösningen har inneburit praktiska problem som att kamerorna ramlat av från tågen och att skärmarna inte fungerat när de prövats under hösten, berättar Nuru Magram. Samtidigt återstår andra frågor som behöver utredas om det planerade ensamarbetet ska införas.

“Vem tar ansvar om något händer? Ska det krävas ett människoliv?”

– Hur ska lokförarna till exempel göra om de behöver utrymma ett fullsatt tåg? Det kan röra sig om nästan 1 800 passagerare som en person ska ha ansvar för samtidigt. Men främst har det här skapat väldigt stor oro hos lokförarna, många säger att de inte vill jobba kvar om tågvärdarna tas bort, säger Nuru Magram och fortsätter:

– Min fråga har alltid varit vem som tar ansvaret den dagen något händer. Jag skyller på vår arbetsgivare MTR som var initiativtagare till den här förändringen men jag skyller ännu mer på politikerna som leker med folks liv och säkerhet inom järnvägstrafiken. Vad händer den dagen en passagerare eller lokförare far illa? Ska det krävas ett människoliv för att man ska förstå att det inte är säkert? Och kommer politikerna ta ansvar då?

Det nya politiska styret vill utreda frågan

I januari tillträder ett nytt politiskt styre i Region Stockholm. Nuru Magram hoppas att det kommer att ändra förutsättningarna. I oktober meddelade det nya styret i Region Stockholm att de vill pausa arbetet och utreda frågan innan arbetsgivaren går vidare med förändringen. Men Nuru Magram påpekar att frågan om ensamarbete i tågtrafiken är större än så.

– Jag anser att det ska stå i lagstiftningen att det inte ska förekomma ensamarbete för lokförare, någonstans. Även andra företag har aviserat att de tänker ta bort tågvärdar på sina tåg. Jag tycker det är dags att politikerna börjar med att ta reda på fakta om en verksamhet innan de fattar beslut som kan förvärra arbetsmiljön för de anställda och att de tar konsekvenserna av sina beslut när verksamheten och människor drabbas negativt.

Vad säger tågvärdarna?

När MTR lämnade besked till sin personal om att tågvärdarna skulle omplaceras väckte det starka reaktioner hos många av de anställda. Läs intervjun med tågvärdarna Anette och Jennyfer.

Läs mer

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss