Illustrerat järnvägsspår mot blå bakgrund

Seko varslar om strejk – vad innebär det för dig?

Publicerad: 2023-05-02

|Uppdaterad: 2023-05-11

Nyhet Den 2 maj varslade fackförbundet Seko om att ta ut 1 200 medlemmar inom spårtrafikområdet i strejk. En eventuell strejk kommer ske stegvis med start 15.00 den 11 maj. Fackförbundet ST har i dagsläget inte fattat beslut om strejk.

Mitt avtal?

Det här kollektivavtalet omfattar dig som är medlem i Fackförbundet ST och arbetar inom till exempel Green cargo, SJ, MTR, Transdev, VR Sverige eller Euromaint.

Strejk skjuts upp – det här händer just nu

Fackförbundet Sekos varslade strejk inom spårtrafikområdet skjuts upp till måndag den 15 maj 15.00. Samtidigt fortsätter förhandlingarna mellan oss och arbetsgivarna. Läs mer om nuläget och hur du som medlem i Fackförbundet ST påverkas.

Läs mer här

Anledningen till att Fackförbundet ST inte har fattat beslut om strejk är att vi i nuläget bedömer att det är möjligt att pressa arbetsgivarna längre när det gäller att möta våra krav i de pågående avtalsförhandlingarna. Det utesluter inte att strejk eller någon annan konfliktåtgärd kan bli aktuell längre fram.

Här svarar vi på frågor om situationen just nu

Om Sekos varsel leder till strejk behöver du som är medlem i Fackförbundet ST fortsätta arbeta som vanligt. Du har däremot rätt att förhålla dig neutral i konflikten, vilket innebär att:

  • du inte behöver ta över strejkande Seko-medlemmars arbetsuppgifter om det är sådana som du inte utför i normala lägen. Om din arbetsgivare beordrar dig att ta över strejkande Seko-medlemmars arbetsuppgifter, trots att du bett om att få vara neutral, hör av dig till oss.
  • du dock måste utföra så kallat skyddsarbete om arbetsgivaren ber dig. Om du är tveksam till om det som arbetsgivaren säger är skyddsarbete verkligen är det, hör av dig till oss.

Seko anser att de pågående förhandlingarna med arbetsgivarna nått en punkt där det inte är möjligt att fortsätta utan att varsla om konfliktåtgärder. Varslet rör bland annat sena schemaändringar, arbetstidsförkortning, samt ensamarbete vid riskfyllda arbetsuppgifter.

Fackförbundet ST ställer i likhet med Seko krav på bättre framförhållning vid schemaläggning. Vi sätter just nu också press på arbetsgivarna i frågorna om minimering av ensamarbete och om arbetstidsförkortning.

På vår webbplats hittar du aktuell information kring det som händer i avtalsrörelsen. Vi kommer även att fortsätta höra av oss till dig som berörs via e-post i takt med att läget utvecklas. Undrar du något? Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller behöver råd och stöd – antingen till närmsta förtroendevald eller genom att ringa 0771-555 444 (knappval 2).

Så agerar du som medlem vid strejk

Läs mer om hur du som medlem i Fackförbundet ST ska agera om det uppstår en strejk på din arbetsplats.

Läs mer här