Nytt kollektivavtal på plats för Sveriges privata högskolor

Publicerad: 2022-11-14

Nyhet Fackförbundet ST har tillsammans med andra förbund skrivit under ett nytt centralt kollektivavtal för avtalsområdet Arbetsgivaralliansen Högskoleområde, där ett tiotal privata högskolor ingår. Avtalet är på tre år och utrymmet för löneutveckling kommer följa märket.

Måndagen den 14:e november skrev Fackförbundet ST under ett nytt centralt kollektivavtal till förmån för de medlemmar som arbetar på landets privata högskolor. Dessa medlemmar tillhör avtalsområdet Arbetsgivaralliansen högskoleområde och arbetar exempelvis på följande arbetsplatser:

 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Röda Korsets Högskola
 • Institutet för framtidsstudier

Avtalsperioden är 1 juli 2022 till 30 juni 2025.

Nytt avtal med Arbetsgivaralliansen högskoleområde

I bild från vänster: Anna Lundgren, SULF; Jan Gladh, SULF; Antonio Ropero, Ledarna; Christer Johansson, Arbetsgivaralliansen; Per Olof Sorsell, Lärarnas Samverkansråd; Jonas Bergman, Arbetsgivaralliansen; Sofia Torrberg, Fackförbundet ST; Anette Brogren, Fackförbundet ST och Henric Axell, Lärarnas Samverkansråd. 

Foto: Charlotte Celsing 

I korthet – vad avtalet innebär

 • Avtalet följer märket vad gäller löneutrymme varje år. 
 • Lokala arbetstidsavtal skall tecknas för samtliga arbetstagare.
 • Kompensation om nationaldagen den 6 juni infaller lördag och söndag.
 • Anställning gäller tillsvidare och skall sökas i konkurrens.
 • Anställning som bedöms vara längre än tre månader ska annonseras ut och sökas i konkurrens. 
 • Anställning per arbetat timma för exempelvis kortare administrativa insatser eller tentamensvakter. Den anställningen ska inte utgöra arbetstagarens huvudsakliga sysselsättning. Anställningen får inte överstiga 20% av en heltid.
 • Arbetstagarens rätt (5a§LAS) att avstå tillsvidareanställning med giltig verkan om högst 6 mån. 
 • Visstidsanställda enligt LAS 5a§ som tecknats för mer än tre månader gäller ömsesidig uppsägning om en månad.
 • Hela eller delar av studieledighet som är av betydelse för arbetsgivaren eller den anställdes anställningsbarhet kan bli löneberättigande.
 • Lägsta uppsägningstid jämkas till 3 månader för båda parter.
 • Arbetstagare som fyllt 65 kan ansöka om omreglering av sitt anställningsavtal till lägre sysselsättningsgrad.

Utöver dessa punkter ska centrala parter under avtalsperioden utarbeta riktlinjer rörande facklig förtroendemans förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. De kommer också bistå lokala parter i implementering av lokala samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö ett arbete som ska påbörjas våren 2023.

Ladda ner

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss