Illustration över det uppdaterade statliga pensionsavtalet

Facklig framgång ger högre pension till statsanställda

Publicerad: 2023-05-08

|Uppdaterad: 2024-01-12

Nyhet Statsanställda födda mellan 1966 och 1987 får en bättre ekonomi vid pension nu när förändringarna i tjänstepensionsavtalet, PA16, trädde i kraft 1 januari 2024. Framgångarna i förra årets fackliga förhandlingar säkrar bland annat att arbetsgivarna ska betala in upp till 1,5 % extra till pensionen – vilket kan ge ungefär 1 500 kronor mer i plånboken per månad.

I korthet – så förändras PA16

Statsanställda födda mellan 1966 och 1987
Får en extra pensionsavsättning på 1,5 %. Möjligheten att gå i delpension tas bort. 

Statsanställda födda 1965 eller tidigare
Får en extra pensionsavsättning på 0,5 % om de inte beviljas delpension. 

Statsanställda födda 1987 eller tidigare
Kommer tjäna in tjänstepension fram till 69 års ålder. Idag upphör intjänandet vid 65 år. 

OBS: statsanställda födda 1988 eller senare (Avd 1) berörs inte av de framförhandlade förändringarna i PA16.

Den höjda pensionsavgiften, det vill säga hur mycket arbetsgivarna betalar in till anställdas pension, är en av flera viktiga framgångar i pensionsförhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och förhandlingskartellen OFR/S,P,O, med Fackförbundet ST i spetsen. 

Redan 2020 ville OFR/S,P,O förbättra det statliga tjänstepensionsavtalet, PA16, som en följd av regeringens beslut att förändra det allmänna pensionssystemet. Ändringarna i det allmänna pensionssystemet trädde i kraft 1 januari 2023 och innebar bland annat att den lägsta åldern då du tidigast kan ta ut allmän pension ökade från 62 till 63 och den så kallade ”LAS-åldern” ändrades till 69 år.


Ladda ner: ta del av vår infografik över det uppdaterade statliga tjänstepensionsavtalet.


Infografik över ändringarna i det statliga tjänstepensionsavtalet PA16

Arbetsgivarna ska betala in upp till 1,5 % extra till statsanställdas pensioner

Nu när förhandlingarna är avslutade kommer flera viktiga förändringar att träda i kraft från och med 1 januari 2024.  En av de största skillnaderna för statens framtida pensionärer är den höjda pensionsavsättning som arbetsgivaren ska betala in, som ska öka med upp till 1,5 %. Det innebär konkret att många statsanställda får mer pengar när de går i pension. 

Men exakt hur mycket extra de berörda statsanställda får och hur pensionsvillkoren påverkas beror på ålder. 

1) Statsanställda födda mellan 1966 och 1987

Avsättningen som arbetsgivaren ska betala in till statsanställdas pension höjs från 4,5 % till 6 %. Det innebär att statsanställda födda mellan 1966 och 1987 kommer få 1,5 % extra i pension – ett tillskott som även kan användas för att ansöka om flexpension och på så sätt gå ner i arbetstid från och med 63 års ålder. Men möjligheten att gå i delpension tas bort.

– För en person som idag är 40 år och tjänar 38 000 kronor så kan den extra avsättningen på 1,5 % innebära så mycket som 1 500 kronor mer i månaden i pension, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST och förhandlingsledare för OFR/S,P,O.

2) Statsanställda födda 1965 eller tidigare

Statsanställda födda 1965 eller tidigare får en extra avsättning till sin pension med 0,5 %. Samtidigt har de kvar den nuvarande möjligheten att ansöka om delpension hos arbetsgivaren. Väljer de att ansöka om delpension och får det beviljat, får de dock inte den höjda avsättningen. 

Delpensionsavtalet tas bort för statsanställda födda mellan 1966 och 1987

Möjligheten att gå i delpension tas bort helt för statsanställda födda mellan 1966 och 1987. Åsa Erba Stenhammar menar att delpensionsavtalet tappat i både värde och relevans. Dessutom har delpension aldrig varit en rättighet, utan något som arbetsgivaren beviljar. På så vis har OFR/S,P,O inte förhandlat bort en rättighet, utan en möjlighet.

– Möjligheten att gå i delpension har varit en uppskattad förmån. Men ändringarna i det allmänna pensionssystemet i kombination med att allt färre beviljas delpension gjorde att vi gick med på att byta det mot att få höjd avsättning med 1,5% – så kallad flexpension. Vi har också infört en förhandlingsordning som innebär att arbetsgivare inte bara kan säga nej till att gå ner i tid i slutet av arbetslivet, utan att det då blir en förhandling, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Alla som väljer att jobba efter 65 år fortsätter att tjäna in till sin pension

De nya avtalsvillkoren innebär ytterligare förbättringar för statsanställda födda 1987 eller tidigare.

Dels kommer statsanställda födda 1987 eller tidigare tjäna in tjänstepension fram till 69 år. Det är en förbättring då intjänandet enligt dagens avtal upphör vid 65 års ålder.

Avsättningen till pension vid sjukdom de första 14 dagarna kommer också öka och baseras på hela lönen. Idag baseras avsättningen som arbetsgivaren betalar in till pensionen på sjuklönen, det vill säga ca 80 % av inkomsten. 

– Att ha ett pensionsintjänande så länge man arbetar är egentligen en självklarhet och vi är glada över att det äntligen finns på plats, säger Åsa Erba Stenhammar. 

Tre frågor till Åsa Erba Stenhammar

Åsa Erba Stenhammar är förhandlingschef på Fackförbundet ST tillika förhandlingsledare på OFR/S,P,O. 

Det statliga tjänstepensionsavtalet, PA16, kommer att förändras. Hur kommer statsanställda märka dessa förändringar? 

– Effekten av ändringarna kommer framförallt att märkas den dagen man går i pension, då tjänstepensionen kommer att bli högre än vad den skulle ha blivit om vi inte hade genomfört dessa förhandlingar. För en person som idag är 40 år och tjänar 38.000kr så kan det innebära så mycket som 1.500kr mer i månaden 

Vad var du mest mån om att uppnå under förhandlingarna?

– Det var höjningen av avsättningen till tjänstepension som var den absolut viktigaste frågan. För att få en pension man kan leva på behövs varje krona. 

OFR/S,P,O samlar ca. 100 000 statsanställda. Vad tror du förhandlingarna hade resulterat i om inte OFR/S,P,O samlade så många medlemmar?

– Det är svårt att spekulera om. Ju fler vi är desto starkare blir vi vid förhandlingsbordet. Därför är det viktigt att vara med i facket.

  PA16 förändras – vad innebär det för mig?

  Här kan du som är statsanställd läsa om hur förändringarna i det statliga tjänstepensionsavtalet, PA16, påverkar din pension.

  Till frågor och svar

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss