Kuber med bilder på handskakning

Nu förhandlas det statliga tjänstepensionsavtalet om

Publicerad: 2023-02-24

|Uppdaterad: 2023-03-20

Nyhet Till följd av ändringar som skett i det allmänna pensionssystemet omförhandlar OFR/S,P,O, där Fackförbundet ST ingår, nu delar av PA16. PA16 är det statliga tjänstepensionsavtalet som bl.a. reglerar hur mycket pengar som arbetsgivaren ska avsätta till de statligt anställdas tjänstepension.

Förhandlingarna med motparten Arbetsgivarverket (AgV) har pågått sedan november 2022. Syftet är att se över delar av det statliga pensionsavtalet, PA16, som reglerar villkoren för de statligt anställdas tjänstepension. Delarna som är föremål för förhandlingarna avser "Avd II" i PA16, som berör de statliga anställda födda 1987 eller tidigare. 

Fackförbundet STs ambition är att förbättra tjänstepensionsavtalet  genom en ökad avsättning till tjänstepensionen. 

Vad vill OFR/S,P,O uppnå i förhandlingarna?

Fackförbundet ST och de övriga förbunden som ingår i OFR/S,P,O har framfört följande krav till motparten AgV.

 • Arbetsgivarna ska öka avsättningen till tjänstepensionen till ”Avd II” (alla som är födda 1987 eller tidigare) med 1,5 %. Det vill säga från 4,5 % till 6 %.
 • Du som jobbar inom det statliga avtalsområdet ska omfattas av tjänstepensionsavtalet så länge du arbetar. Kort sagt, du ska tjäna in pengar till din pension hela ditt yrkesliv.

Läs mer om våra krav på publikt.se: facken kräver höjd tjänstepension


Vilka berörs av förhandlingarna?

Det statliga tjänstepensionsavtalet PA16 gäller för dig som arbetar vid myndighet, affärsverk, universitet/högskola eller statsunderstödd stiftelse. Dock omfattar den förändring som vi förhandlar om just nu endast dig som är född 1987 eller tidigare (den så kallade Avdelning II i PA16). 

När kommer det nya avtalet vara klart?

Det nya avtalet kommer vara klart någon gång i vår. Vi vet inte exakt när det kommer börja gälla men vi kommer uppdatera våra medlemmar löpande med information.

Varför omförhandlas pensionsavtalet just nu?

 • Regeringen ändrade i det allmänna pensionssystemet och höjde bland annat pensionsåldern. Den allmänna pensionsåldern ökade från 62 till 63 år 1 januari 2023 och den så kallade ”LAS-åldern” ändrades till 69 år. LAS-åldern reglerar hur länge du har rätt att kvarstå i anställning. 
 • Det ledde till att OFR/S,P,O, där Fackförbundet ST ingår, uppmanade till förhandling för att se över det statliga pensionsavtalet. Om vi ska ha ett system som följer med i tiden behöver avtalet omförhandlas.  

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss