Illustrerat järnvägsspår mot blå bakgrund

Strejk skjuts upp – det här händer just nu

Publicerad: 2023-05-11

|Uppdaterad: 2024-01-26

Nyhet Fackförbundet Sekos varslade strejk inom spårtrafikområdet skjuts upp till måndag 15.00. Samtidigt fortsätter förhandlingarna mellan oss och arbetsgivarna. Läs mer om nuläget och hur du som medlem i Fackförbundet ST påverkas.

Mitt avtal?

Det här kollektivavtalet omfattar dig som är medlem i Fackförbundet ST och arbetar inom till exempel Green cargo, SJ, MTR, Transdev, VR Sverige eller Euromaint.

Sedan arbetsgivarsidan för en vecka sedan accepterade vårt förslag om att låta medlare ta vid i våra förhandlingar om ett nytt kollektivavtal, har dialogen intensifierats – och det har gett resultat. Men än är vi inte i mål. Vi fortsätter att slå vakt om våra medlemmars viktigaste frågor. Det handlar inte minst om frågan om ensambemanning, där vi också sätter press utanför förhandlingsrummet. Just nu förbereder vi oss för att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut om att upphäva vårt skyddsstopp av ensamarbete ombord på Stockholms pendeltåg.

Om arbetsgivarsidan inte möter våra krav i förhandlingsrummet kan vi behöva överväga andra åtgärder. Om strejk eller någon annan konfliktåtgärd blir aktuell, också från vår sida, kommer vi informera dig som medlem i god tid om vad som gäller.

Så agerar du om Seko inleder strejk

Om Sekos varsel leder till strejk behöver du som är medlem i Fackförbundet ST fortsätta arbeta som vanligt. Du har däremot rätt att förhålla dig neutral i konflikten, vilket innebär att:

  • du inte behöver ta över strejkande Seko-medlemmars arbetsuppgifter om det är sådana som du inte utför i normala lägen. Om din arbetsgivare beordrar dig att ta över strejkande Seko-medlemmars arbetsuppgifter, trots att du bett om att få vara neutral, hör av dig till oss.
  • du dock måste utföra så kallat skyddsarbete om arbetsgivaren ber dig. Om du är tveksam till om det som arbetsgivaren säger är skyddsarbete verkligen är det, hör av dig till oss.

Vi finns här för dig som medlem

Vi förstår att det kan finnas många frågor i den här situationen. Därför vill vi påminna om att du som medlem alltid är välkommen att höra av dig till oss. Du når oss på 0771-555 444. Du kan också höra av dig till närmsta förtroendevald för Fackförbundet ST på din arbetsplats.

Frågor och svar

Om Sekos varsel leder till strejk behöver du som är medlem i Fackförbundet ST fortsätta arbeta som vanligt. Du har däremot rätt att förhålla dig neutral i konflikten, vilket innebär att:

  • du inte behöver ta över strejkande Seko-medlemmars arbetsuppgifter om det är sådana som du inte utför i normala lägen. Om din arbetsgivare beordrar dig att ta över strejkande Seko-medlemmars arbetsuppgifter, trots att du bett om att få vara neutral, hör av dig till oss.
  • du dock måste utföra så kallat skyddsarbete om arbetsgivaren ber dig. Om du är tveksam till om det som arbetsgivaren säger är skyddsarbete verkligen är det, hör av dig till oss.

Vi har fått signaler från medlemmar om arbetsgivare som frågar anställda om vilket fackförbund de tillhör eller om de kommer att delta i Sekos strejk. Som medlem behöver du inte uppge din fackliga tillhörighet. Vi bedömer inte heller att du är skyldig att lämna förhandsbesked inför en strejk.

Seko anser att de pågående förhandlingarna med arbetsgivarna nått en punkt där det inte är möjligt att fortsätta utan att varsla om konfliktåtgärder. Varslet rör bland annat sena schemaändringar, arbetstidsförkortning, samt ensamarbete vid riskfyllda arbetsuppgifter.

Fackförbundet ST ställer i likhet med Seko krav på bättre framförhållning vid schemaläggning. Vi sätter just nu också press på arbetsgivarna i frågorna om minimering av ensamarbete och om arbetstidsförkortning.

På vår webbplats hittar du aktuell information kring det som händer i avtalsrörelsen. Vi kommer även att fortsätta höra av oss till dig som berörs via e-post i takt med att läget utvecklas. Undrar du något? Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller behöver råd och stöd – antingen till närmsta förtroendevald eller genom att ringa 0771-555 444 (knappval 2).

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss