Illustrerat järnvägsspår mot blå bakgrund

Så sätter vi press på arbetsgivarna just nu

Publicerad: 2023-04-28

Nyhet Bättre villkor kring schemaläggning, en förbättrad individgaranti för löneökningar och minimering av ensamarbete. Just nu sätter vi press på arbetsgivarna på en rad områden som spelar avgörande roll för våra medlemmar som arbetar inom spårtrafikområdet. Det här händer just nu i avtalsrörelsen.

Mitt avtal?

Det här kollektivavtalet omfattar dig som är medlem i Fackförbundet ST och arbetar inom till exempel Green cargo, SJ, MTR, Transdev, VR Sverige och Euromaint.

I slutet av februari lämnade vi över våra krav till arbetsgivarna inför de nu pågående förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Sedan dess har vi satt press på arbetsgivarna genom tät dialog och förhandlingar. På söndag löper det nuvarande avtalet ut.

Här är de viktigaste frågorna i förhandlingsrummet

Högst på agendan i förhandlingarna finns just nu flera av de krav vi tidigare ställt. Här är några.

  • Minimering av ensamarbete. Frågan om minimering av ensamarbete är ett av våra viktigaste yrkanden i avtalsrörelsen – inte minst mot bakgrund av de arbetsmiljöproblem som finns i Stockholms pendeltågstrafik. Vi kräver lösningar som säkerställer att ensamarbete aldrig förekommer när det innebär risk för våra medlemmars säkerhet.
  • Bättre villkor kring schemaläggning. Våra medlemmar är trötta på usel schemaläggning som i praktiken gör det omöjligt att ha ett liv vid sidan av jobbet. Här behöver arbetsgivarna ta ett större ansvar – det behöver bli slut på arbetstidsändringar med orimligt kort varsel.
  • En ännu bättre individgaranti för löneökningar. Det samhällsekonomiska läget pressar många av våra medlemmar hårt. Därför vill vi se en bättre individgaranti för löneökningar än i tidigare kollektivavtal.
  • Alla ska ha rätt till lön under sin uppsägningstid. I dag är det inte alla arbetsgivare som betalar lön under uppsägningstid, till exempel i samband med att en medlem blir sjuk och inte kan fortsätta med sina tidigare arbetsuppgifter. Vi kräver att alla arbetsgivare ska betala lön så länge våra medlemmar är anställda.

Vi tror på att förhandla så långt det är möjligt

Att möta arbetsgivarna öga mot öga i förhandlingsrummet är vårt mest effektiva sätt att påverka för bättre arbetsvillkor. Därför tror vi på att ställa tuffa krav samtidigt som vi håller samtalet med motparten levande och konstruktivt – också när det stormar. I årets avtalsförhandlingar finns flera frågor där vi tror att vi kan påverka arbetsgivarna genom att fortsätta förhandla. Så länge vi tror det kommer vi att fortsätta ha en dialog – tillsammans med andra fackförbund eller på egen hand.

Kan det bli strejk?

Strejk är en konfliktåtgärd som kan bli aktuell när förhandlingar mellan fack och arbetsgivarorganisationer inte går i lås. I dagsläget har Fackförbundet ST valt att fortsätta förhandla med arbetsgivarna. Vi kommer hålla dig som medlem uppdaterad om läget framåt, till exempel om vi eller något annat fackförbund tar initiativ till strejk eller någon annan konfliktåtgärd.

Hör gärna av dig till oss!

På vår webbplats kan du läsa mer om vad vi kräver i avtalsrörelsen. Som medlem är du också alltid välkommen att höra av dig om du undrar något – antingen till närmsta företrädare för Fackförbundet ST på din arbetsplats eller till 0771-555 444.