Illustrerat järnvägsspår mot blå bakgrund

”Arbetsgivarna var inte intresserade av några som helst förbättringar”

Publicerad: 2023-05-17

Nyhet En ovanlig och dramatisk avtalsrörelse är slut. Här kommenterar Fackförbundet STs förhandlingsledare det nya spårtrafikavtalet – och besvikna reaktioner i frågan om ensamarbete.

Mitt avtal?

Det här kollektivavtalet omfattar dig som är medlem i Fackförbundet ST och arbetar inom till exempel Green cargo, SJ, MTR, Transdev, VR Sverige eller Euromaint.

I måndags valde Fackförbundet STs avtalsdelegation samt förbundsstyrelse att ställa sig bakom det nya kollektivavtalet. I det färdiga avtalet får vi igenom flera av våra ursprungliga krav, bland annat garanterad löneökning för alla medlemmar och tydliga förbättringar kring schemaläggning.

Sofia Torrberg, ombudsman på Fackförbundet ST, har lett våra förhandlingar under avtalsrörelsen.

– Att vi och de andra facken hade en enad linje mot arbetsgivarsidan hjälpte oss i mål och är också unikt.

Samtidigt har utgångsläget blivit svårare och svårare inför de senaste avtalsrörelserna – en utveckling som nådde en kulmen den här våren.

– Arbetsgivarna har inte varit intresserade av att göra några som helst förbättringar, utan snarare varit unisont sammansvetsade i att inte vilja göra något alls. Det började egentligen första dagen när de direkt sa att ”vi kan teckna kollektivavtal i dag”. Ett avtal som i princip inte skulle innehålla några andra förändringar än löneökningar som motsvarar industriavtalet.

Flera viktiga framsteg kring schemaläggning

Att det varit svårjobbat har bland annat märkts i de senaste veckornas förhandlingar om schemaläggning. Sofia Torrberg beskriver ”en absurd situation med en helt oförstående arbetsgivarpart”.

– Vi har i dag medlemmar som kan få ett meddelande om att arbetspasset är förskjutet med fyra timmar när de är på väg till jobbet. När vi beskrev hur det påverkar våra medlemmars möjlighet att hämta på förskolan svarade arbetsgivarna att förskolan inte kan stänga om barnet är kvar, att samhället har skyddssystem.

I det nya kollektivavtal som blev klart i måndags tar vi flera viktiga kliv. Arbetsgivare som misslyckas med att meddela schemaändringar senast 14 dagar i förväg kommer framöver behöva kompensera våra medlemmar – antingen genom ledighet eller pengar. Med det nya avtalet är det också slut på arbetspassförskjutningar som krockar med så kallade fridagar.

– Det här är tydliga förbättringar som vi vet är viktiga för våra medlemmar, konstaterar Sofia Torrberg.

Sena schemaändringar ska också göras i dialog med den som berörs.

– Vi hade en lång diskussion om vad vi menar med dialog. För oss innebär det inte ett meddelande i telefonen där det står att ditt pass är flyttat, utan att man pratar med varandra.

Sofia Torrberg, ombudsman och Fackförbundet STs förhandlingsledare

Sofia Torrberg, ombudsman och Fackförbundet STs förhandlingsledare.

Många hade förväntat sig mer i frågan om ensamarbete

Frågan om ensamarbete har varit en av avtalsrörelsens mittpunkter. I det nya avtalet tvingar vi arbetsgivarna att arbeta tillsammans med oss och andra fackförbund kring frågorna genom en ny arbetsgrupp. Ett för litet kliv, har en del reaktioner låtit.

– Jag förstår dem. Det här är ett område där det är uppenbart att det behövs förändring och som vi hela tiden tagit på största allvar. Ingen som tar del av hur det ser ut i verkligheten kan tänka något annat, konstaterar Sofia Torrberg.

Att binda arbetsgivarsidan till dialog är dock en viktig delseger, menar hon.

– Arbetsgivarna har varit orubbliga i uppfattningen att arbetsmiljöfrågor – inte bara den här, utan också andra – inte ska skrivas in i vårt centrala kollektivavtal. Att vi nu får möjlighet att sätta oss i ett lugnare klimat och diskutera frågorna på djupet kan te sig som en liten vinst, men kommer ge oss fler möjligheter att peka på vad lagen säger och hur det som står där kan efterlevas i praktiken.

Under tisdagen lämnade Fackförbundet ST även in en överklagan av Arbetsmiljöverkets beslut att upphäva vårt skyddsstopp av ensamarbete i Stockholms pendeltågstrafik.

– Vägen framåt i frågan om ensamarbete kommer sannolikt behöva vara att tvinga arbetsgivarna till ansvar från flera håll samtidigt. Det handlar om politisk påverkan, att gemensamt ligga på berörda myndigheter kring regelförbättringar och att vi som förbund fortsätter stötta det skyddsarbete som pågår, bland annat i pendeltågstrafiken i Stockholm, säger Sofia Torrberg.

Undrar du något?

Har du som är medlem eller förtroendevald frågor? Varmt välkommen att höra av dig till oss! Du når oss på 0771-555 444.

Här är det nya avtalet

  • Löneökningar på 7,4 procent under de kommande två åren. Individgaranti som innebär att alla våra medlemmar är garanterade som minst 1 225 kronor i löneökning under perioden. 0,2 procent av löneutrymmet används för fortsatta avsättningar till flex- och delpension.
  • Ett tydligt löfte från arbetsgivarna att jobba tillsammans med oss och andra fackförbund för att hitta lösningar som minimerar ensamarbete.
  • Besked om schemaändringar ska lämnas minst två veckor i förväg och arbetsgivaren ska i dialog med arbetstagaren komma överens om varje eventuell ändring därefter. Du som drabbas av sena schemaändringar kommer framöver ha rätt till kompensation i form av ledighet eller pengar, såvida facket där du jobbar och din arbetsgivare inte kommer överens om något annat. Ska börja gälla senast mars 2024.
  • En arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta med frågan om arbetstidsförkortning.

Arbetsgivarförslag som vi stoppade

Här är några av arbetsgivarsidans yrkanden som inte blev verklighet.

  • Få möjlighet att förhandla enskilt med varje medarbetare om så kallad komprimerad arbetstid.
  • Få möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd genom att låta medarbetare frivilligt avstå omvandling till tillsvidareanställning.
  • Att alla förbättringar i kollektivavtalet ska finansieras genom kapade löneökningar.
  • Att dagens rätt till ledighet varannan helg i stället ska vara var tredje

Det nya kollektivavtalet gäller från och med den 1 maj 2023 till och med den 30 april 2025. Avtalet är ett så kallat centralt kollektivavtal mellan oss och arbetsgivarorganisationen Almega tågföretagen. Centrala kollektivavtal innehåller grundbestämmelser som därefter kan anpassas efter förutsättningarna där du arbetar. Sådana förändringar förhandlas mellan facket på din arbetsplats och din arbetsgivare.