Fackförbundet STs lönepolitik

Publicerad: 2022-06-16

|Uppdaterad: 2022-11-10

Som fackförbund är förstås en av våra viktigaste frågor att medlemmarna ska få bra betalt för sitt arbete. Vad innebär det i praktiken? Och vad gör ST speciellt? Här berättar vi mer.

Fackförbundet STs lönepolitik utgår från en plattform som slås fast av kongressen. Detaljerna kan alltså förändras över tid, men vi arbetar alltid för att medlemmarna ska ha inflytande över lönebildningen och att deras löner, över tid, ska öka mer än inflationen.

Ett särskilt krav – siffror i avtalen

I avtalsrörelserna arbetar vi stenhårt för att du ska få bättre lön genom ditt kollektivavtal. När vi enas med arbetsgivarsidan om en procentsats är det avgörande för oss att den skrivs in i avtalet. Det skiljer oss från många andra fackförbund. Bakgrunden till det är att många av våra medlemmar jobbar inom staten.

Genom att skriva in siffran i kollektivavtalet vill vi skydda våra medlemmar mot det så kallade produktivitetsavdraget – att myndigheternas anslag successivt krymps utifrån ett antagande om ständiga effektiviseringar. Om vi inte hade siffran att luta oss mot hade förmodligen våra medlemmars löner också ”effektiviserats”. Vi går inte med på att de statsanställda ska betala för statens besparingar!

Lägre löneökning än inflationstakten?

Fackförbundet ST kämpar för att alla medlemmar ska ha en reallöneökning och de senaste 20 åren har i detta avseende varit mycket framgångsrika.

Dock kan det under perioder bli så att vi misslyckas med det på grund av inflationen. Det är vid avtalsrörelser som vi fastställer nivåerna på löneökningarna och då är det reallöneökningar vi kräver.

Ibland kommer önskemål om att inflationssäkra löneökningar. Det problematiska med det är att inflationen kan bli både högre och lägre än förväntat och en inflationssäkrad löneökning skulle även innebära att arbetsgivaren kräver lönesänkningar om inflationen blir lägre än förväntat. 

  Din lön ska gå att förstå och påverka

  Det kan låta naturligt, men i slutet av 1990-talet var systemet annorlunda. Då kunde din lön påverkas av sådant du inte hade kontroll över. Tack vare fackliga framgångar har detta förändrats. Numera ska du få veta varför du har den lön du har samt hur du kan förbättra den – genom tydliga lönekriterier och samtal med chefen.

  Dessa lönekriterier innebär också att din lön ska sättas på sakliga grunder. Även om det känns självklart idag så är detta en levande fråga, eftersom tidigare framgångar måste försvaras i varje avtalsrörelse.

  Vi kämpar för likabehandling

  Osakliga löner är ett rött skynke för oss. I vårt dagliga arbete pushar vi därför mycket för att arbetsgivare ska genomföra lönekartläggningar. Vi företräder också medlemmar som har lönediskriminerats. Vår utgångspunkt är att alla anställda är med och bidrar till arbetsplatsens utveckling. Dåliga prestationer beror oftast på dåliga förutsättningar.

  Fackförbundet STs lönepolitik i sju punkter

  1. Du ska veta varför du har den lön du har.
  2. Du ska kunna påverka din lön, bland annat genom löne- och utvecklingssamtal.
  3. Din lön ska vara sakligt grundad och spegla arbetets innehåll – utifrån bland annat ansvar, resultat, erfarenhet och kompetens.
  4. Din lön ska fastställas i kollektivavtal. Då fortsätter din lön att öka, även i tider med sämre ekonomi.
  5. När du nyanställs ska din lön sättas så högt som möjligt.
  6. Du ska ha en arbetsmiljö fri från diskriminering.
  7. Vår utgångspunkt är att du, liksom alla anställda, bidrar till verksamhetens utveckling.

   Mycket av lönepolitiken genomförs lokalt

   STs företrädare ute på arbetsplatserna spelar stor roll, eftersom de tecknar lokala kollektivavtal (med det centrala kollektivavtalet som grund). Det lokala facket arbetar tillsammans med arbetsgivarna för att skapa en, för arbetsplatsen, skräddarsydd löneprocess med relevanta kriterier. På så sätt kan vi få igenom väldigt riktade lönesatsningar, exempelvis med hänvisning till kompetensbehov på en viss ort.

   Vi vill få med oss opinionen

   Det blir enklare att få igenom våra krav om vi har opinionen på vår sida. Vi påverkar bland annat genom att ta debatten, arrangera seminarier och sprida information. Opinionsarbetet är extra viktigt kring den statliga sektorn, eftersom myndigheternas resurser avgörs av politiska beslut. ST arbetar ständigt med att visa hur viktigt det är för samhället att de statsanställda prioriteras.

   Vi ger stöd till anställda och jobbsökare

   Att stärka dem som arbetar, eller vill arbeta, inom våra avtalsområden är också ett sätt att få igenom vår lönepolitik. Därför får våra medlemmar tillgång till både rådgivning och karriärtjänster – och kan alltid vända sig till STs förtroendevalda med frågor om sina villkor. För att hålla uppe de viktiga ingångslönerna är det viktigt att jobbsökare begär rätt lön. Vi hjälper dem genom att erbjuda kontakt med våra förtroendevalda samt bjuda på lönestatistik.

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss