Illustration av kvinna som marionettdocka

Ökat inflytande över var du jobbar

Publicerad: 2023-06-20

Att erbjuda anställda inflytande över var, när och hur de utför sina jobb på bästa sätt är avgörande för att skapa en attraktiv, inkluderande och effektiv arbetsplats.

I den här avtalsrörelsen driver vi på för att staten ska möta både de anställdas förutsättningar och samhällets utveckling – att de ska vara en lyhörd arbetsgivare som inte riskerar att tappa kompetens till andra branscher. Genom att ge anställda möjlighet att påverka sin arbetstid och arbetsplats skapas en arbetsmiljö som främjar trivsel, engagemang och motivation. 

Så länge arbetsmiljön är god och verksamhetens mål uppnås finns det få skäl till varför arbetsgivaren ska ha fullständig bestämmanderätt över var och när individen utför sitt arbete. Pandemin har tydligt visat att distansarbete i många fall har ökat effektiviteten, minskat stress och skapat en bättre balans mellan arbetsliv och fritid för de anställda.

Ingen ska tvingas att arbeta på distans

Samtidigt bör ingen tvingas att arbeta på distans på grund av arbetsgivarens ovilja att betala för en kontorsplats. För vissa är kontoret den enda platsen där de kan få arbetsro. Arbetsgivaren måste också ta hänsyn till de risker som är förknippade med att inte erbjuda en fysisk arbetsplats. Vissa individer kan drabbas särskilt hårt, exempelvis den som behöver komma bort från en trångbodd lägenhet eller från hotfulla och våldsamma hemförhållanden.

Vi kräver:

  • Att alla arbetsgivare ska erbjuda sina anställda möjlighet att arbeta på distans
  • Att arbetsgivare som nekar distansarbete tydligt ska kunna motivera varför
  • Att alla arbetsgivare ska erbjuda sina anställda ett fysiskt kontor
Till våra krav

Bidra till bättre villkor inom staten

För att lyckas i årets avtalsrörelse behöver vi vara många som står bakom våra krav. Vi behöver dig. Är du inte redan medlem – bli det idag!

Om du inte jobbar inom staten, men vill bidra till bättre förutsättningar för att statsanställda kan du vara med och sätta press genom att skriva upp dig på listan här nedanför. Då får du löpande uppdateringar om hur du kan påverka för bättre villkor inom staten. 

Bättre villkor inom staten, nu!