Illustration av stressad person vid skrivbord

Minskad arbetsbelastning och fler åtgärder för att motverka stress

Publicerad: 2023-06-20

Under de senaste åren har vi fått in vittnesmål efter vittnesmål om osunda arbetsförhållanden från våra medlemmar.

Ohållbar arbetsbelastning och brist på möjlighet till återhämtning har ökat drastiskt. Det är helt oacceptabelt. I den här avtalsrörelsen kräver vi krafttag mot ohälsosam arbetsbelastning och stress. 

Mer tid till återhämtning genom kortare arbetsdagar 

Utrymmet för återhämtning måste öka för att våra medlemmar ska orka och vilja jobba ett helt arbetsliv. Det är också nödvändigt för att staten ska kunna behålla och attrahera viktig kompetens. Ett konkret sätt att göra detta på är att minska arbetstiden. Det vet vi eftersom forskning visar att arbetstidsförkortning leder till minskad stress och bättre balans mellan arbetsliv och fritid. Samtidigt som det ofta leder till högre effektivitet och motivation hos de anställda.

Utökade möjligheter till distansarbete

Under pandemin var staten en föregångare i att möjliggöra distansarbete för sina anställda. Det visade sig ge många viktiga fördelar som vi bör dra lärdom av. Framför allt kopplat till minskad stress och ökad balans mellan arbetstid och fritid. Att stärka individens rätt till distansarbete är därför ett konkret sätt att uppnå mer sunda arbetsförhållanden för våra medlemmar.

Fördjupat fokus på åtgärder mot hot och våld

Grunden för ett effektivt arbetsmiljöarbete är ett nära samarbete mellan fack och arbetsgivare. Arbetsgivare har inte alltid varit öppna för det samarbetet, vilket lett till långsam hantering av arbetsmiljöproblem och bristande inflytande för våra medlemmar.I förra avtalsrörelsen tvingade vi igenom ett krav på samarbete, vilket gett många positiva resultat. Nu vill vi stärka detta ytterligare, med särskilt fokus på åtgärder mot hot och våld. 

Gemensamma krafttag för att sätta press på politikerna

Politikernas åtstramningar och nedskärningar är en avgörande anledning till att stressen och pressen ökat så drastiskt de senaste åren inom staten. Därför vill vi göra gemensam sak med Arbetsgivarverket för att påverka så politikerna ska garantera verksamheterna de resurser som krävs för att utföra det statliga uppdraget. 

Vi kräver:

  • Kortare arbetstider
  • Att alla arbetsplatser inom staten tecknar avtal som ger goda förutsättningar för distansarbete
  • Att Arbetsgivarverket samarbetar med oss för att höja kvaliteten på det förebyggande arbetet för minskad stress och ohälsosam arbetsbelastning 
  • Ett helt nytt arbetsmiljö- och likabehandlingsavtal som underlättar samarbetet mellan fack och arbetsgivare för att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö
  • Att Arbetsgivarverket samarbetar med oss för att sätta press på politiken för ökade resurser till arbetsplatserna 
Alla våra krav

Bidra till bättre villkor inom staten

För att lyckas i årets avtalsrörelse behöver vi vara många som står bakom våra krav. Vi behöver dig. Är du inte redan medlem – bli det idag!

Om du inte jobbar inom staten, men vill bidra till bättre förutsättningar för att statsanställda kan du vara med och sätta press genom att skriva upp dig på listan här nedanför. Då får du löpande uppdateringar om hur du kan påverka för bättre villkor inom staten.

Bättre villkor inom staten, nu!

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss