Tåg på perrong

”Medlemmar är trötta på att inte känna sig uppskattade”

Publicerad: 2023-02-28

Löneökningar, bättre arbetstidsvillkor och slopad karensdag. Det är några av Fackförbundet STs krav inför vårens avtalsförhandlingar inom spårtrafikområdet och som nu har överlämnats till arbetsgivarna.

Mitt avtal?

Den här artikeln handlar om avtalsrörelsen för dig som arbetar inom spårtrafikområdet. Kollektivavtalet omfattar till exempel dig som arbetar inom Green Cargo, SJ, MTR, Transdev, VR Sverige och Euromaint.

Årets avtalsrörelse börjar i en mycket speciell tid som präglas av stor oro i omvärlden, hög inflation och prisökningar.

– Jag tror det kan bli en tuff avtalsrörelse – också för arbetsgivarna, konstaterar Sofia Torrberg, ombudsman och Fackförbundet STs förhandlingsledare, som hoppas att arbetsgivarna kommer välja att satsa sig igenom den oroliga tiden snarare än att dumdristigt spara sig igenom den.

Arbetstider en av medlemmarnas viktigaste frågor

En av frågorna i Fackförbundet STs yrkanden handlar om arbetstidsvillkor – en av medlemmarnas viktigaste frågor. Därför ställer vi bland annat krav på bättre framförhållning vid schemaändringar.

– Medlemmar är irriterade och trötta på att inte känna sig uppskattade. Schemaläggningen är väldigt rörig för väldigt många. Det handlar inte om ett eller ett par företag, utan om många och också de stora företagen, säger Mikaela Kronholm Lundgren, ledamot i Fackförbundet STs förhandlingsdelegation.

Ett annat problem handlar om oavlönad bortavarotid – som i praktiken kan innebära ett stort antal timmar per år på uppehållsrum långt hemifrån i väntan på nästa arbetspass. Tid som arbetsgivarna inte vill betala för.

Sofia Torrberg berättar att en medlem i dag kan tillbringa 90 timmar hemifrån under en vecka, men få betalt för 28.

– Det blir en otrolig mängd tid som man inte får betalt för och som samtidigt begränsar möjligheten att ha en fritid. Därför är det viktigt att ställa krav på bättre planering och schemaläggning. Ett sätt är att tvinga arbetsgivarna att betala för timmar som våra medlemmar står till deras förfogande.

Mikaela Kronholm Lundgren och Sofia Torrberg

Mikaela Kronholm Lundgren, ledamot i Fackförbundet STs förhandlingsdelegation och Sofia Torrberg, ombudsman och förhandlingsledare.

Vill se individgaranti för löneökningar

En annan viktig fråga handlar så klart om löner – något som blivit särskilt viktigt i ljuset av den höga inflationen. Förutom totala löneökningar som följer övriga arbetsmarknaden föreslår Fackförbundet ST en individgaranti som ger alla som omfattas av kollektivavtalet rätt till garanterad löneökning.

– Med individgarantin får också de med lägre löner en löneutveckling, säger Mikaela Kronholm Lundgren.

Slopad karensdag skulle kunna gynna också arbetsgivarna

Ett helt nytt yrkande i årets avtalsrörelse handlar om att slopa dagens karensdag, något som skulle innebära att sjuklön betalas ut från första dagen.

Ett skäl är ojämlikheten som uppstått mellan den som alltid måste vara på plats på jobbet och den som inte behöver det.

– Det är ganska enkelt, tågförare och tågvärdar kan inte jobba och vara hemma samtidigt, konstaterar Mikaela Kronholm Lundgren.

Men här kan finnas vinster också för arbetsgivarna, menar Fackförbundet ST.

– Förutom att vara en rättvisefråga är det här något som arbetsgivarna kan vinna på. Att medarbetare går till jobbet sjuka och smittar kollegor leder till högre total sjukfrånvaro, säger Sofia Torrberg.

En bransch som klarat sig igenom kriser tidigare

Under förra avtalsrörelsen ville arbetsgivarna hålla nere löneökningarna. Då pågick en global pandemi som satte saker ur spel – något som i slutändan inte blev så katastrofalt för spårbranschen som befarat.

– Man ska komma ihåg att den här branschen brukar vinna på kriser. När man inte har råd att flyga och åka bil ökar tågresandet, framför allt till och från arbetet, säger Mikaela Kronholm Lundgren.

Sofia Torrberg håller med – och påminner om att det var tågvärdar och lokförare som såg till att vårdpersonal kom till jobbet under pandemin.

– Visst fanns det ett fåtal företag som tvingades lägga ned sin verksamhet, men många gick faktiskt med vinst. Förhoppningsvis inser arbetsgivarna att det inte är medarbetare i den här branschen som ska bära de tyngsta stenarna framöver.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss