LTU-startsida

Luleå tekniska universitet

Publicerad: 2022-01-25

Fackförbundet ST vid Luleå tekniska universitet är ett arbetsplatsfack för alla, helt enkelt för att vi alla har samma arbetsgivare.

Fackförbundet ST vid Luleå tekniska universitet

Fackförbundet ST vid LTU tillhör centralorganisationen TCO och är partipolitiskt obundet. Detta betyder att vi inte är kopplade till något politiskt parti, men tar däremot ställning i fackligt politiska frågor utifrån ett medlemsperspektiv. Vår sektion tillhör den riksomfattande organisationen ST inom universitets- och högskoleområdet, vilket ger oss styrka även på det nationella planet.

Alla är välkomna i Fackförbundet ST och vi kallar oss arbetsplatsfacket för alla! Vi utgår helt enkelt från att vi har samma arbetsgivare och menar att det som är bra för en grupp också är bra för andra grupper. På LTU är vi ca 400 medlemmar där de flesta personalkategorier är representerade.

Vi har full styrelserepresentation på LTU. På alla institutioner och inom verksamhetsstödet finns det arbetsplatsombud som utgör en viktig länk mellan styrelsen och medlemmarna på arbetsplatsen.

Information about the local section on LTU

Fackförbundet ST at LTU currently represent around 400 members from all different staff categories. We have workplace representatives (arbetsplatsombud) in place at all departments as well as within the central administration of the university, who serve as an important link between the trade union board and the members of the workplace.

Our section, together with that of other universities in Sweden, belongs to the nationwide department for the University and college area, which gives us strength also at a national level. Fackförundet ST belongs to the central organization TCO and is not bound to any political party, but does, however, take a position on trade union political issues from a member perspective.

Styrelsen

Lars FriskOrdförande
Marika VesterbergOrdförande