Bilder på KI-fasader vid campus Solna och campus Flemingsberg

Karolinska Institutet

Publicerad: 2022-01-25

Vi arbetar för alla STs medlemmar vid Karolinska Institutet. We work for all ST's members at Karolinska Institutet.

ST finns där du finns på universitetet, på din lokala arbetsplats och som fackliga representanter i Karolinska Institutet beslutande organ. ST följer principen en arbetsplats - en fackförening. Vi välkomnar därför medlemmar från alla delar av universitetet, till exempel doktorander, teknisk och administrativ personal, forskare, lärare och professorer.

ST is represented locally at the workplaces as well as in the different committees and boards throughout the organization of Karolinska Institutet. ST organizes its members according to the principle one workplace – one trade union. We therefore welcome members from all part of the university, for example PhD students, technical and administrative personnel, researchers, teachers and professors.

Styrelsen

Bodil MobergOrdförande, Styrelseledamot
Niklas AnderssonVice ordförande, Styrelseledamot