Medlemsutbildning om lönesamtal

Publicerad: 2022-10-03

Nyhet I början av september genomfördes lönesamtalsutbildning vid tre tillfällen, fysiskt och på distans.

Drygt 50 medlemmar deltog under de tre tillfällena och fick lära sig om hur lönebildningen fungerar på SU och hur de bäst kan förbereda sig för lönesamtalet. Att ha koll på lönekriterierna, lyfta upp arbetsinsatser och ansvar samt svara på löneenkäten är några av de delar som hjälper till inför lönesamtalet. En av tillfällena hölls utbildningen på engelska.

Christina föreläser om lönesamtal vid en projicerad bild om lönebildningen