Introduktionsträff för arbetsplatsombud

Publicerad: 2022-10-03

Nyhet På Fackförbundet ST vid Stockholms universitet har vi förtroendevalda arbetsplatsombud (inte att förväxla med arbetsmiljöombud). Den 28 september hade vi ett introduktionspass för att gå igenom de fackliga förutsättningarna på SU (det partsgemensamma arbetet m.m.) för att de enklare ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag.

Arbetsplatsombuden är väldigt viktiga för att vi i Fackförbundet ST på SU ska kunna vara ett arbetsplatsnära fackförbund.
Arbetsplatsombuden är en direktlänk mellan oss i sektionsstyrelsen och medlemmarna ute på institutionerna/avdelningarna. Det är till exempel inte helt ovanligt att ledningen och våra medlemmar uppfattar en situation på olika sätt och då kan arbetsplatsombuden vara till stor hjälp för att vi i sektionsstyrelsen ska kunna få hjälp att samla in våra medlemmars syn på saken så att vi ska kunna företräda dem på bästa sätt. 
Det är inte heller ovanligt att kollegorna vänder sig till arbetsplatsombudet i första hand om man undrar över fackliga frågor. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss