Höstens lönerevision

Publicerad: 2022-08-29

Nyhet Viktig information för dig som medlem om sista revisionstillfället för avtalsperioden 2020-2023.

Lönesamtal och enkät inför lönerevision

Sektionsstyrelsen har skickat ut en enkät inför lönerevisionen. Den är ett viktigt underlag för löneförhandlargruppen i revisionsarbetet. Under september kommer sektionsstyrelsen också att bjuda in till medlemsutbildning i lönesamtal. Vi anser att det är viktigt att alla medlemmar deltar i ett lönesamtal med sin chef.

Den 3 oktober påbörjas årets lönerevision

Sektionsstyrelsens löneförhandlargrupp kommer då att få arbetsgivarens bud på nya löner för våra medlemmar i ett digitalt verktyg. Därefter kommer löneförhandlargruppen att granska buden och motivationen till dessa för att sedan lägga våra yrkanden. Vår utgångspunkt är att alla medlemmar ska få en löneutveckling.

Svar på våra yrkanden

Den 27 oktober får löneförhandlargruppen svar på våra yrkanden genom att arbetsgivaren lämnar ett andra bud. Om det fortfarande finns frågor som vi inte fått svar på eller om vi inte förstår arbetsgivarens lönesättning så kommer vi under november att övergå till det vi på SU kallar bordsförhandlingar. Det innebär förhandlingar direkt med arbetsgivaren, inte via ett verktyg.

Inget är klart förrän vi är överens om allt

Planen är att arbetsgivare och fack ska kunna bli överens och skriva på ett förhandlingsprotokoll den 28 november, men inget är klart förrän vi är överens om allt. Om tidplanen håller så kan de nya lönerna betalas ut med decemberlönen.

Nytt centralt avtal förhandlas under 2023

Detta är det sista revisionstillfället under denna avtalsperiod 2020-2023. Ett nytt centralt löneavtal kommer att förhandlas under 2023.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss