IT-avdelningen

Publicerad: 2022-01-25

Klubb IT representerar STs medlemmar på IT-avdelningen. Med vår lokalkännedom kring IT-avdelningens utmaningar och möjligheter lyfter vi frågor som är relevanta för oss vidare till universitets sektion. Vi arrangerar även andra lokala aktiviter så som seminarier.

Styrelsen

Björn JohanssonOrdförande

Björn Johansson, Ordförande, bjorn.johansson@su.se

Claes Johansson, Ledamot, claes.johansson@su.se

Johan Wassberg, Ledamot, jocar@su.se

Mark Tallbom, Ledamot, mark.tallbom@su.se