Umeå

Publicerad: 2022-01-25

ST inom Sveriges lantbruksuniversitet samlas under avdelning 221 och är indelad i sektioner för medlemsnära lokala aktiviteter. I sektion 03 ingår Umeå, Röbäcksdalen, Vindelns försökspark, Svartberget och Kulbäcksliden.

Styrelsen

Thomas NoréusStyrelseersättare

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss