Alnarp

Publicerad: 2022-01-25

ST inom Sveriges lantbruksuniversitet samlas under avdelning 221 och är indelad i sektioner för medlemsnära lokala aktiviteter. I sektion 02 ingår Alnarp, Asa försökspark.