Profilbild SLU

ST inom Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad: 2022-01-25

Vi är det fack på SLU som är särskilt specialiserade på arbete i statlig sektor. ST hälsar alla som är anställda på SLU välkomna som medlemmar. Medlemsnära sektioner finns i Umeå, Uppsala, Skara och Alnarp.

Vill du nå avdelningsstyrelsen mejla oss gärna på fackforbundet-st@slu.se

Ombudsmötet hålls den 22 maj 2024 för avdelning ST 221. Den nya styrelsen presenteras efter sommaren.

Här kan du ta del av ST:s normalstadgar för avdelningar med sektioner.

Styrelsen

Lotta OlssonOrdförande
Roger AnderssonVice ordförande

ST inom Sveriges lantbruksuniversitet har 4 sektioner eller direkt underliggande klubbar