Profilbild SLU

ST inom Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad: 2022-01-25

Vi är det fack på SLU som är särskilt specialiserade på arbete i statlig sektor. ST hälsar alla som är anställda på SLU välkomna som medlemmar. Medlemsnära sektioner finns i Umeå, Uppsala, Skara och Alnarp.

Vill du nå avdelningsstyrelsen mejla oss gärna på fackforbundet-st@slu.se

Ombudsmötet hålls den 16 maj 2024 för avdelning ST 221. Den nya styrelsen presenteras efter sommaren.

Här kan du ta del av ST:s normalstadgar för avdelningar med sektioner.

Postadress
Fackförbundet ST inom SLU
Box 7049
750 07 UPPSALA

Besöksadress
Almas Allé 18 B, 756 51 UPPSALA

Styrelsen

Lotta OlssonOrdförande
Roger AnderssonVice ordförande

ST inom Sveriges lantbruksuniversitet har 4 sektioner eller direkt underliggande klubbar

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss