Om oss

Publicerad: 2022-03-01

|Uppdaterad: 2022-08-02

ST inom SiS är en avdelning med en avdelningsstyrelse som har arbetsgivaren på myndighetscentral (lokal) nivå som motpart. Under avdelningen finns fyra sektioner med sektionsstyrelser. Sektionernas motpart är verksamhetskontoren (lokal-lokal nivå). Under varje sektion är myndighetens institutioner inordnade. Varje institution har arbetsplatsombud som företräder medlemmarna på lokal-lokal nivå. Sektionens roll är att stötta klubbarna i detta arbete.

ST inom SiS avdelningsstyrelse 2022

ST inom SiS avdelningsstyrelse 2022

Rad 1: Stefan Eriksson (vice ordförande), Patrick Fällman, Mikael Vuopio, Håkan Karlsson, Cecilia Norman, Thord Jansson (ordförande)
Rad 2: Magnus Nilsson, Jenny Kingstedt, Rose-Marie Gustafsson

Sektioner och institutioner

Sektion Norr

 • SiS ungdomshem Johannisberg
 • SiS LVM-hem Renforsen
 • SiS ungdomshem Vemyra
 • SiS LVM-hem Rällsögården
 • SiS LVM-hem Älvgården
 • SiS ungdomshem Bergsmansgården
 • SiS ungdomshem Klarälvsgården
 • SiS LVM-hem Runnagården
 • SiS ungdomshem Sundbo

Sektion Öst

 • SiS ungdomshem Bärby
 • SiS LVM-hem Östfora
 • SiS ungdomshem Eknäs
 • SiS LVM-hem Hornö
 • Huvudkontoret
 • SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund
 • SiS ungdomshem Rebecka
 • SiS ungdomshem Folåsa
 • Verksamhetskontor Norr
 • Verksamhetskontor LVM

Sektion Väst

 • SiS ungdomshem Brättegården
 • SiS ungdomshem Fagared
 • SiS LVM-hem Gudhemsgården
 • SiS ungdomshem Ljungbacken
 • SiS ungdomshem Margretelund
 • SiS ungdomshem Nereby
 • Verksamhetskontor Söder

Sektion Syd

 • SiS ungdomshem Ljungaskog
 • SiS LVM-hem Fortunagården
 • SiS LVM-hem Hessleby
 • SiS LVM-hem Lunden
 • SiS ungdomshem Långanäs
 • SiS ungdomshem Ryds brunn
 • SiS ungdomshem Råby
 • SiS ungdomshem Stigby
 • SiS ungdomshem Hässleholm

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss