En kvinna som sitter i en hängande stol

Vår organisation

Publicerad: 2022-01-30

Avdelningen

ST inom Migrationsverket omfattar alla ST-medlemmar anställda på Migrationsverket. Avdelningen är indelad i tre sektioner med geografiska upptagningsområden. Avdelningen styrs av avdelningsstyrelsen och respektive sektion styrs av en sektionsstyrelse.

Sektionerna

Sektion Nord
Sektion Nord ansvarar för ST-medlemmar i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas, Uppsala, Västmanlands, Stockholms, Södermanlands och Gotlands län.

Besök Sektion Nord på www.st.org/migrationsverketnord

Sektion Syd
Sektion Syd ansvarar för ST-medlemmar i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län.

Besök Sektion Syd på www.st.org/migrationsverketsyd 

Sektion Väst
Sektion Väst ansvarar för ST-medlemmar i Värmlands, Örebro, Hallands och Västra Götalands län.

Besök Sektion Väst på www.st.org/migrationsverketvast