Valberedningen

Publicerad: 2022-02-04

Valberedningen väljs, precis som avdelningsstyrelsen och revisorerna, av ombudsmötet och agerar självständigt. Mandattiden är från ett ombudsmötes slut till och med nästa. Antalet ledamöter och ersättare i valberedningen fastställs av ombudsmötet. 

Valberedningen förbereder valen och tar fram ett förslag till avdelningsstyrelse och revisorer. Valberedningens arbete är en viktig roll i den demokratiska processen. Ett bra valberedningsarbete är också viktigt för att klara exempelvis generationsskiften eller utmaningar i organisationen.

Valberedning

Ordinarie
Carina Swanberg - sammankallande
Johanna Öhrvall
Katarina Andersson
Linda Zhaco
Maria Bodsunder

Ersättare
Aron Wahlstedt
Henrik Andersen
Mikael Saveski