Revisorer

Publicerad: 2022-02-09

|Uppdaterad: 2022-05-15

Revisorernas uppdrag är att granska avdelningsstyrelsens räkenskaper och verksamhet. Enligt Fackförbundet STs normalstadgar ska avdelningar, sektioner och klubbar ha två revisorer. Revisorerna är därmed en viktig del i det demokratiska kontrollsystemet.

Revisorerna arbetar på medlemmarnas uppdrag och svarar mot ombudsmötet, precis som styrelsen och valberedningen. Revisorerna arbetar tillsammans, men ska vara oberoende från styrelse och medlemmar. Därför kräver uppdraget som revisor hög integritet.

Revisorer

Ordinarie
Åsa Bissette
Per Magnusson

Ersättare
Marina Oredsson
Johan Jarbrant

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss