Uppdatering om lönerevisionen 2024-01-30

Publicerad: 2024-01-30

De traditionella förhandlingarna pågår och ska enligt plan vara avslutade senast den 29 februari. Därefter utbetalas den nya lönen i mars.

De lönesättande samtalen ska enligt plan vara avslutade senast den 31 januari och utbetalning av den nya lönen blir i februari.

Har du blivit oenig i lönesättande samtal så ska fyrpartssamtalen vara avslutade senast den 29 februari. Så beroende på när du haft ditt fyrpartssamtal och den nya lönen blivit inlagd i systemen så blir utbetalningen i februari eller mars.

De sena utbetalningarna av nya löner beror enbart på att Statens servicecenter inte haft kapacitet att klara av löpande utbetalningar. ST anser att det är beklagligt att det blivit så här och vi har därför vid flera tillfällen framfört våra synpunkter till arbetsgivaren och vi arbetar nu för att detta inte ska upprepas framöver.