Traditionella förhandlingar avslutade

Publicerad: 2022-12-01

De traditionella förhandlingarna avslutades den 30 november 2022 och gäller dig som valt att facket skulle förhandla för dig i årets lönerevision.  

Respektive chef kommer nu så snart som möjligt att meddela den nya lönen som ska komma med decemberlönen.

4-partssamtal för dig som blivit oenig i lönesättande samtal fortsätter.

Hälsningar
Avdelningsstyrelsen