Styrelserna samlades i Norrköping

Publicerad: 2024-04-24

Nyhet Avdelningsstyrelsen och sektionsstyrelserna samlades i Norrköping den 22-23 april för att utveckla det fackliga arbetet på Migrationsverket. Mötet gästades också av överdirektör Annika Gottberg.

På dagordningen var bland annat samarbete mellan fack och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor, vilka alltid är aktuella och prioriterade frågor.

Överdirektören gav en uppskattad överblick över myndighetens reformarbete och fick med sig frågor om förvarsverksamhetens utveckling och myndighetens lönearbete.

Magnus Kron, verksamhetsutvecklare på förbundet, hade en dragning om styrelserna roller med efterföljande gruppdiskussioner på temat samarbete mellan avdelningen och sektionerna. Värdefulla synpunkter kom fram och kommer hanteras vidare för att få en ännu bättre facklig verksamhet på Migrationsverket.

Ny sektionsdagar planeras till hösten.

Bild på styrelseledamöter

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss