Resultat från enkät om lönerevision 2022

Publicerad: 2023-04-14

Resultatet från vår enkätundersökning gällande lönerevisionen 2022 är nu sammanställt. Läs mer i dokumentet nedan.

Hälsningar
Avdelningsstyrelsen

STs enkät RALS 2022

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss