Påminnelse och information lönerevisionen 2023

Publicerad: 2023-11-27

Nyhet Här kommer en påminnelse gällande val av förhandlingsmodell och lite information gällande utbetalning av den nya lönen.

Påminnelse om att välja modell inför lönerevisionen
Senast den 1 december ska du ha meddelat din chef vilken förhandlingsmodell du vill ha i årets lönerevision. Det finns två val:

1. Lönesättande samtal där du själv har en dialog med din chef om ny lön
2. Traditionell förhandling där facket förhandlar din nya lön

Det räcker att du meddelar ditt val till din chef. 

Väljer du traditionell förhandling vill vi att du senast den 1 december skickar in underlagsblanketten till avdelningens gruppbrevlåda GB-ST-Avdelningen.

OBS! Gör du inget val så blir det lönesättande samtal.

Mer information hittar du på vår hemsida. Där finns bland annat ett bildspel med information om lönerevisionen samt blanketter för traditionell förhandling och fyrpartssamtal. Klicka här.

Utbetalning av nya lönen
Vi inväntar fortfarande besked gällande när den nya lönen kan utbetalas.

Statens servicecenter har tidigare meddelat att den nya lönen som tidigast kan utbetalas i januari. Därefter eventuellt i februari men troligtvis i mars. Vi arbetar för att det ska bli löpande utbetalningar för att undvika att det dröjer med utbetalning av den nya lönen.

Då den traditionella förhandlingen och fyrpartssamtal enligt plan ska vara klara senast den 29 februari så är det dock troligt med utbetalning i mars i dessa två fall.

Hälsningar
Avdelningsstyrelsen