Nyhetsbrev #8 Oktober 2023 - Lönerevisionen

Publicerad: 2023-10-06

Nyhet Här kommer ett nyhetsbrev om lönerevisionen och den fortsatta processen framåt.

Lönerevision 
De centrala förhandlingarna mellan OFR/S,P,O (där Fackförbundet ST ingår) och Arbetsgivarverket är nu klara vilket resulterar i ett 2-årigt centralt avtal. För den som vill läsa igenom avtalet i sin helhet så finns ned nedan. På förbundets hemsida kan du läsa alla nyheter om det centrala avtalet. Klicka här.

På Migrationsverket hade vi den 4 oktober ett första möte med arbetsgivaren för en genomgång av det centrala avtalet. Nu förbereds det fortsatta arbetet med att förhandla fram ett lokalt avtal och den 13 oktober är planen att vi ska växla yrkanden, vilket då blir startskottet för förhandlingarna. Därefter följer en förhandlingsperiod på tre veckor innan vi räknar med att vi har ett lokalt avtal på plats.

Därför förhandlas ett lokalt avtal
Förhandlingar om ett lokalt avtal måste genomföras då det centrala avtalet enbart är ett så kallat ramavtal. Det innehåller inga detaljer för vad som ska gälla för våra medlemmar på Migrationsverket – det måste vi förhandla direkt med arbetsgivaren på verket.

Bland de frågor som vi ska komma överens med arbetsgivaren är vilken förhandlingsmodell som ska gälla. Antingen så kallad traditionell förhandling, där ST förhandlar varje enskild medlems lön eller lönesättande samtal där medlemmen för en dialog själv med sin chef innan lönen sätts. ST förespråkar att det ska vara valfritt för varje medlem att välja mellan dessa två modeller. Vi återkommer med information kring val av modell och hur vi vill samla in underlag för den som väljer traditionell förhandling.

Ytterligare en sak som ska förhandlas lokalt är hur oenigheter vid lönesättande samtal ska hanteras.

Under pågående förhandlingar råder förhandlingssekretess men vi kommer hålla er uppdaterade om hur processen fortskrider.

Tidsplan
Fortfarande ligger den preliminära tidsplanen fast som säger att lönerevisionen för medlemmar startar under december, med retroaktiv lön från den 1 oktober. 

Du som är uppkopplad till Migrationsverket kan också läsa mer om lönerevisionen på Verksnätet.

Hälsningar

Avdelningsstyrelsen

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss