Nyhetsbrev #7 September 2023

Publicerad: 2023-09-11

Nyhet Här kommer höstens första nyhetsbrev med en uppdatering kring lönerevisionen och diskussion med arbetsgivaren om klämdagsbemanning.

Lönerevision
De centrala förhandlingarna mellan OFR/S,P,O (där Fackförbundet ST ingår) och Arbetsgivarverket har nu startat och är förhoppningsvis klara till den 30 september, då nuvarande avtal löper ut. Du kan läsa mer om den centrala processen här, där du också kan läsa mer om de yrkanden som lämnats.

På Migrationsverket har vi utifrån detta en preliminär tidsplan att påbörja förhandlingar i oktober och att lönerevisionen för medlemmar startar under december, med retroaktiv lön från och med den 1 oktober. Men vi vill poängtera att detta är en preliminär tidsplan och beror på hur det går i de centrala förhandlingarna.

Du som är uppkopplad till Migrationsverket kan också läsa mer om lönerevisionen på Verksnätet.

Klämdagar
Den 8 september påbörjades partsgemensamma diskussioner på Migrationsverket kring frågan om bemanning under klämdagar. Fler möten är inplanerade under hösten. STs inställning är fortsatt att det ska vara restriktivt med bemanning och då endast på ett fåtal funktioner. 

Förmåner som ST-medlem
Det här får du som ST-medlem:

  • Förhandlingshjälp
  • Rådgivning via telefon varje vardag via ST Direkt på 0771-555 444
  • Coaching inför lönesamtal
  • Karriärtjänster för din utveckling
  • Ett arbetsplatsnära fackförbund med förtroendevalda nära dig
  • Förmånliga försäkringar för dig och familj
  • Rabatter och erbjudanden


Läs mer på www.st.org

Hälsningar

Avdelningsstyrelsen
www.st.org/migrationsverket

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss