Nyhetsbrev #2 Februari 2023

Publicerad: 2023-02-06

Nyhet Här kan du läsa om tips inför kommande Dialog om uppdrag och utveckling och information om kommande val av skyddsombud.

Dialog om uppdrag och utveckling
Det har blivit dags för alla medarbetare att hålla dialog om uppdrag och utveckling med sin chef. Det är detta samtal som tidigare kallades utvecklingssamtal men myndigheten har beslutat om ett namnbyte. Mer information finns på Verksnätet (länken fungerar bara om du är uppkopplat via intranätet). Du som ST-medlem kan också läsa mer och få tips på STs sida för utvecklingssamtal

Dags att välja arbetsmiljöombud/skyddsombud
Inom kort kommer val av lokala arbetsmiljöombud (AMO) att påbörjas på enheterna. Det pågår också ett arbete om att eventuellt gå ifrån benämningen arbetsmiljöombud och återgå till skyddsombud (SO). 

De fackliga kollektivavtalsslutande organisationerna på Migrationsverket utser, anordnar och genomför val gemensamt, för arbetsmiljöombud. Fackförbundet ST, Saco-S och Seko har kommit överens om att endast utse arbetsmiljöombud som är fackligt anslutna, för att tillse att Förtroendemannalagen (FML) kan tillämpas. 

Valbara till uppdrag som arbetsmiljöombud är medlemmar i Fackförbundet ST, Saco-S och Seko. Oorganiserade medarbetare eller medlemmar i icke kollektivavtalsslutande förbund är inte valbara, men dessa medarbetare deltar i röstningsförfarandet på samma sätt som övriga medarbetare, i valet av arbetsmiljöombud.

De lokala representanterna i arbetstagarorganisationerna och de lokala arbetsmiljöombuden ska regelbundet föra dialog i arbetsmiljöfrågor. Gemensamma avstämningsmöten och förmöten ska ske regelbundet, t.ex. inför arbetsmiljökommittéer. 

Fackförbundet ST, Saco-S och Seko har kommit överens om att utse minst ett arbetsmiljöombud och ersättare på varje enhet på Migrationsverket. 

På Skyddsorganisationens sida på Verksnätet hittar du hela instruktionen för hur man genomför val av arbetsmiljöombud på din enhet och kontaktuppgifter till huvudarbetsmiljöombuden. På samma sida hittar du den blankett som ska användas vid valet av arbetsmiljöombud. 

Är du intresserad av att bli arbetsmiljöombud själv, så kan du kontakta ditt närmaste lokala arbetsplatsombud (AO). Finns inget lokalt AO kan du vända dig till din sektionsstyrelse på någon av GB-lådorna nedan:

GB-ST-SektionNord
GB-ST-SektionSyd
GB-ST-SektionVäst

Dina förmåner
Slutligen vill vi påminna om de förmåner du har som ST-medlem gällande välbefinnande, trygghet och utveckling. Läs mer här.

Hälsningar
Avdelningsstyrelsen
www.st.org/migration

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss