Lokala löneavtalet klart

Publicerad: 2024-06-05

Nyhet Den 4 juni enades ST och arbetsgivaren på Migrationsverket om det nya lokala löneavtalet. Samtliga medlemmar i OFR/S (där Fackförbundet ST ingår) ingår i avtalet. Perioden som ska lönesättas är 1 oktober 2023 till och med 30 september 2024. Den nya lönen gäller från och med 1 oktober 2024.

Vi kommer inom kort att återkomma med information kring informationstillfällen via Skype. Då kan du få muntlig information om det nya avtalet och vi kommer då gå igenom den information som bifogats med detta utskick. Det kommer också vara möjligt att ställa frågor. 

Nedan följer några punkter kring det viktigaste i det nya avtalet.

Alla är med
Samtliga medlemmar i OFR/S (där Fackförbundet ST ingår) ingår i avtalet. Det inkluderar även visstidsanställda. Endast de som varit helt tjänstlediga under hela revisionsperioden är undantagna. Vid interna tillfälliga placeringar på Migrationsverket är utgångsläget att det är grundanställningen som ska revideras.

Valfri förhandlingsmodell
Du som omfattas av avtalet har möjlighet att välja mellan traditionell förhandling eller lönesättande samtal. Ditt val ska du ha gjort senast den 2 september och du meddelar ditt val till din chef. 

Väljer du traditionell förhandling ska du skicka in ett underlag till avdelningsstyrelsen senast den 16 september. Blanketten finns nedan.

OBS! Gör du inget val så är det lönesättande samtal som gäller för dig. Av praktiska och tidsmässiga skäl ber vi att alla gör ett aktivt val.

Fyrpartssamtal
Har du blivit oenig i lönesättande samtal finns möjligheten att gå vidare till så kallat fyrpartssamtal. Syftet med detta samtal är att diskutera oenighet gällande bedömningen utifrån lönekriterierna.

Tidsplan
2 september – sista dag att välja modell till chefen
16 september – sista dag att genomföra bedömningssamtal
16 september – sista dag att skicka in underlag till ST för traditionell förhandling 
23 september – sista dag att genomföra lönesättande samtal
26 september – sista dag att anmäla oenighet och gå vidare till fyrpartssamtal

Traditionell förhandling startar så snart som möjligt, troligtvis under oktober.

15 november – traditionell förhandling och fyrpartssamtal klara

Utbetalning av nya lönen
För dig som blivit enig i lönesättande samtal sker utbetalning i oktober.

För dig som väljer traditionell förhandling eller går vidare till fyrpartssamtal så sker utbetalning enligt plan i december.

Statens Servicecenter har meddelat att de inte har kapacitet att genomföra löpande utbetalningar, därför är det oktober och december som gäller.

Nedan hittar du informationen om det nya avtalet tillsammans med aktuella blanketter som ska användas.

Tack för att du är ST-medlem!

Hälsningar
Avdelningsstyrelsen

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss