Information om klämdagar

Publicerad: 2024-04-12

Nyhet Här finns information från avdelningsstyrelsen angående klämdagar

Enligt Migrationsverkets kollektivavtal om arbetstider (ATA) är klämdag en ledig dag för de medarbetare som har kontorsarbetstid. Skulle det finnas funktioner som utifrån lagstiftning måste vara bemannade även under en klämdag, så ska dessa vara ändamålsenligt bemannade även under klämdag.

Den 10 maj är det återigen dags för en klämdag och återigen råder det en hel del oklarheter vilka funktioner som med hänvisning till lagkrav måste vara bemannade. Enligt ST är arbetsgivarens utgångspunkt för bemanning under en klämdag inte kopplade till lagkrav utan snarare till arbetsgivarens vilja att få arbete utfört även under en klämdag. STs uppfattning är att så länge inte arbetsgivaren klart och tydligt kan koppla samman sitt bemanningsförslag till lagkrav så gäller ATA och medarbetarna ska därmed vara lediga. 

Frågan om vilka funktioner som måste vara bemannade under en klämdag har så sent som den 20 mars varit uppe för förhandling på GD nivå – den förhandlingen avslutades i oenighet. Det kan i sammanhanget noteras att arbetsgivaren vid förhandlingen även ville utöka myndighetens öppettider under en klämdag. Som ni förstår står vi långt ifrån arbetsgivaren i den här frågan!

Mot bakgrund av detta har STs ombudsman påkallat en så kallad central förhandling i syfte att nå fram till en förhandlingslösning. Datum för central förhandling är satt till den 22 april och vi återkommer med ytterligare information inom kort. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss