Kalender

Publicerad: 2022-02-17

|Uppdaterad: 2023-02-08

Avdelningsstyrelsen har styrelsemöten följande datum:

2023

Januari
24-25 - Fysiskt

Februari
28/2-1/3 - Digitalt

Mars
28-29 - Fysiskt

April
26-27 - Fysiskt

Maj
30-31 - Digitalt

Juni
15-16 - Fysiskt

Augusti
30-31 - Fysiskt

September
26-27 - Digitalt

Oktober
25-26 - Fysiskt

November
28-29 - Digitalt

December
13-14 - Fysiskt

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss