Fem personer som står och pratar.

Ansvarsområden

Publicerad: 2022-01-30

Avdelningsstyrelsen leder arbetet inom avdelningen och har ansvaret för den fackliga representationen på myndighetsnivå samt avdelningsnivå. Här nedan ser du ansvarsfördelningen inom avdelningsstyrelsen.

Myndighetsnivå - GD-nivå

Sanna Norblad
Alena Barzngi

Huvudkontoret

Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen, DUA
Linda Ivung
Fredrik Bergman

HR-avdelningen, HR
Sanna Norblad
Alena Barzngi

Kommunikationsavdelningen, KOM
Anna Ahnlund 
Christer Blom

Planeringsavdelningen, PLAN
Sanna Norblad
Alena Barzngi

Rättsavdelningen, RA
Christer Blom
Catharina Backelund

Operativa verksamheten

Nationella operativa avdelningen, NOA
Alena Barzngi
Christer Blom
Catharina Backelund

Myndighetsstaben

Sanna Norblad
Christer Blom

Fristående funktioner

Funktionen för fonderna
Linda Ivung
Anna Ahnlund

Funktionen för säkerhet
Sanna Norblad
Christer Blom

Interna utredningar
Sanna Norblad
Christer Blom

Internrevisionen
Sanna Norblad
Christer Blom

Personalansvarsnämnden, PAN

Personalrepresentanter
Ordinarie: Christer Blom
Ersättare: Alena Barzngi

Interna uppdrag inom avdelningsstyrelsen

RALS-frågor (lönerevisionen)
Magnus Blomqvist
Catharina Backelund
Christer Blom

Omställningsfrågor
Magnus Blomqvist
Fredrik Bergman